Dodano produkt do koszyka

Doprawdy litość to zbrodnia Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Bogusława Sygita

ebook

Doprawdy litość to zbrodnia Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Bogusława Sygita

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 34.95 zł 31.00 brutto

Format:

Pobierz fragment

Koszty dostawy:
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł brutto
Opis produktu
Prezentowana księga jubileuszowa powstała dla uczczenia kariery naukowej i zawodowej Profesora Bogusława Sygita - wybitnego prawnika i wielkiej postaci polskiej kryminalistyki. Zaproszenie do udziału w tworzeniu publikacji przyjęło znamienite grono Autorów - przyjaciół, współpracowników i uczniów Jubilata. Wśród nich są przedstawiciele nauk penalnych oraz innych dziedzin, w szczególności prawa medycznego i medycyny. Stanowią oni szeroką reprezentację sędziów, prokuratorów, lekarzy, funkcjonariuszy policji i innych służb. Wielu z nich, tak jak Profesor, przez lata udanie łączy pasję badawczą z praktyką. W dobie postępującej specjalizacji, także wśród przedstawicieli dyscyplin akademickich, Profesor pozostał bowiem prawdziwym humanistą o niezwykle rozległych zainteresowaniach naukowych i zawodowych, potrafiącym dostrzegać złożone problemy naukowe i odnosić je do praktyki.
Księga, obejmująca ponad sześćdziesiąt artykułów, stanowi wyraz najwyższego uznania dla dokonań Profesora Bogusława Sygita.

Tytuł
Doprawdy litość to zbrodnia
Podtytuł
Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Bogusława Sygita
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN
978-83-8142-222-2
Rok wydania
2018 Łódź
Wydanie
1
Liczba stron
936
Format
pdf
Spis treści
Życiorys odręczny 11
List gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Łódzkiego 35
List gratulacyjny Prokuratora Krajowego 37
List gratulacyjny Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji 39
List gratulacyjny Komendanta Wojewódzkiego 41
List gratulacyjny Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych 43
Dorobek naukowy, popularnonaukowy i organizacyjny prof. dr. hab. Bogusława Sygita 45
Andrzej Bałandynowicz – Transkulturowa i interdyscyplinarna demarkacja normatywna systemicznego określenia zjawiska przemocy w rodzinie 75
Ewa Gruza – Status i ochrona prawna biegłego sądowego 91
Marek Harat, Kamil Krystkiewicz – Czy śmierć mózgu jest śmiercią człowieka? Spojrzenie lekarza neurochirurga 105
Brunon Hołyst – Model myślenia kryminalistycznego 117
Jerzy Kasprzak – Dowód naukowy – dzieje i współczesność 135
Hubert Kołecki – Szare plamy w obrazie zakresu i sposobu uprawiania kryminalistyki uniwersyteckiej w Polsce 147
Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Andrzej Tretyn, Mariusz Dubiel, Michał Dubiel – Eksmisja osoby obłożnie chorej z mieszkaniowego zasobu gminy – problemy natury praktycznej i teoretycznej 165
Lech K. Paprzycki – Sam ślad DNA nie wystarcza dla ustalenia kto prowadził pojazd 175
Wiesław Pływaczewski, Piotr Chlebowicz – Wersja kryminalistyczna na tle problematyki operacyjnej analizy kryminalnej 181
Bronisław Sitek – Typy czynów przestępczych i ich typizacja w świetle postanowień lex Iulia de vi publica 193
Michał Szpinda – Nowoczesne metody ilościowe w badaniach anatomicznych płodu człowieka – nasze 20-letnie doświadczenie, wyniki i wyzwania 207
Tomasz Bekrycht – Między dowodzeniem a prawdziwością 213
Zbigniew Bukowski – Administracyjnoprawne uwarunkowania sportu powszechnego 227
Jerzy Duży – Konsekwencje nadinterpretacji pośredniego zakazu reformationis in peius 237
Wojciech Filipkowski – Zakres kryminalistycznych badań nad przestępstwami o charakterze terrorystycznym – przyczynek do dyskusji 249
Mieczysław Goc – Dlaczego jest potrzebna ustawa o dokumentach publicznych 261
Mariusz J. Golecki – Regulacja i deregulacja z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej 281
Radosław Krajewski – Pornografia jako przedmiot czynności wykonawczych przestępstw z nią związanych 291
Tomasz Kuczur – Szpiegostwo jako kategoria prawnokarna – wprowadzenie do problematyki 301
Jarosław Moszczyński – Daktyloskopia – rozwój i nowe wyzwania 317
Radosław Olszewski – Podstawy ponownego prowadzenia umorzonego postępowania przygotowawczego 333
Przemysław Palka – O prawnokarnej ochronie prawdy historycznej – zagadnienia wybrane 345
Denis Solodov, Illia Solodov – Kontradyktoryjność biegłych w procesie karnym: aspekty prawne i etyczne 367
Maciej Słupski – Przygotowanie chorych do zabiegu przeszczepienia wątroby 383
Adam Sudoł, Magdalena Bierzyńska-Sudoł – Wojenne losy i powojenne dokonania Edwarda Franciszka Szczepanika – ostatniego premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie 387
Adrianna Szczechowicz, Elżbieta Żywucka-Kozłowska – Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec skazanych przewlekle chorych 405
Jarosław Szczechowicz – Wybrane zagadnienia ochrony dóbr osobistych na tle regulacji art. 13 ust 2 prawa prasowego 421
Krystyna Szczechowicz – Postępowanie w przedmiocie umorzenia postępowania i orzeczenia środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia sprawcy w zakładzie psychiatrycznym 433
Małgorzata Szwejkowska – Model postępowania wobec niepoczytalnych sprawców czynów zabronionych w Republice Federalnej Niemiec 447
Dariusz Świecki – Odpowiedzialność karna za przedstawienie nieumyślnie fałszywej opinii (art. 233 § 4a k.k.) 457
Grzegorz Wiciński – Przedmiot i zakres polityki karania 471
Bartosz Wojciechowski – Sprawdzalność rozstrzygnięcia sądowego jako element jego racjonalizacji 485
Wojciech Zalewski – Policja – w poszukiwaniu optymalnego modelu 503
Michał Błoński – Eliminacyjny zbieg przepisów ustawy (art. 9 § 1 k.w.). Zagadnienia wybrane 515
Anita Gałęska-Śliwka, Marcin Śliwka – Praktyki naruszające zbiorowe prawa pacjentów do dokumentacji medycznej – uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych 525
Krzysztof Gieburowski, Piotr Guzewski – Oględziny miejsca pożaru – założenia i praktyka 541
Adam Grajewski – Zastosowanie analizy stratygrafii jako narzędzia przy kryminalistycznym wydobyciu zakopanych zwłok 553
Józef Gurgul – O „niezagrożonej” przyszłości Archiwów X kilka zdań 571
Wiesław Juchacz – Przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości 589
Michał Kurowski – Eliminowanie śladów pozostawionych na miejscu zdarzenia przez organy oględzinowe. Tryb oraz zaskarżalność 599
Bogdan Lach – Zabójstwa maskowane dokonywane na tle emocjonalnym 609
Włodzimierz Majewski – Prawno-kryminologiczna problematyka korupcji w Polsce 621
Norbert Malec – Wyzwania biometrycznych metod bezpieczeństwa 649
Piotr Mierzwa – Uwarunkowania prawne doboru członków Komisji Nadzoru Finansowego 673
Anna Nowakowska – Status cesjonariusza w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych w sprawach o przestępstwa przeciwko wierzycielom 681
Agata Opalska, Wojciech Kasprzak – Procedura przeszukania systemów komputerowych 695
Justyna Ożóg – Kryminologiczne uwarunkowania zjawiska handlu narządami ludzkimi – wybrane aspekty 709
Izabela Rosiak, Andrzej Baranowski, Problem nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości w aspekcie przeprowadzania realizacji procesów inwestycyjnych 727
Marta Romańczuk-Grącka – Odpowiedzialność karna za szkody powstałe w wyniku usług paramedycznych 737
Alfred Staszak – Karnoprocesowe możliwości zapoznania się z informacjami objętymi tajemnicą telekomunikacyjną i tajemnicą korespondencji 753
Ewa Sygit-Kowalkowska, Roman Ossowski – Empatia a psychopatia. O obliczach regulacji stosunków międzyludzkich 773
Damian Wąsik, Natalia Wąsik – Wyłączenie biegłego na podstawie art. 193 § 3 k.p.k. na przykładzie spraw karnych o błędy w sztuce lekarskiej 787
Marek Żmuda – Maksyma Vox populi, vox Dei w rozważaniach politycznych Francisa Liebera 797
Małgorzata Maria Żołna – Kto zabija człowieka wskutek manewru wyprzedzania… 805
Jarosław Duś – Formy zjawiskowe zbrodni ludobójstwa w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii i Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy 829
Jacek Joachimowski – Początki sądownictwa administracyjnego na ziemiach polskich 843
Hanna Karge, Przemysław Palka – Życie i zdrowie jako wartość – prolegomena 855
Paweł Kołodziejski, O zasadzie legalizmu w kontekście przestępczości skarbowej 873
Wojciech Kotowski – O podniesienie poziomu postępowań w sprawach wypadków drogowych 883
Oliwa Mieczysław – Stosowanie warunkowego przedterminowego zwolnienia wobec sprawców młodocianych – wybrane zagadnienia 903
Adam Sygit – Zatarcie skazania w przypadku orzeczenia kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania 915
Bartosz Wieczorek – Istota katastrofy budowlanej w świetle art. 73 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 923
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

Kontakt

CAFE KSIĘGARNIA TAJNE KOMPLETY
Przejście Garncarskie 2
Wrocław 50-107
(71) 714-23-80 pn-sb: 11.00-20.00 nd: 12.00-18.00
tajnekomplety@fundacja-karpowicz.org

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.