Dodano produkt do koszyka

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Nauka w służbie praktyki

ebook

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Nauka w służbie praktyki

Wydawca: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Cena: 60.00 zł 43.00 brutto

Format:
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł brutto
Opis produktu
Wprowadzenie/ForewordASPEKTY PRAWNE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO/LEGAL ASPECTS OF ROAD TRAFFIC SAFETYAgnieszka Choromańska
O zagrożeniach wynikających z kumulacji ról procesowych pokrzywdzonego i świadka w sprawach o wypadki drogowe. Zarys problemu/
On the risks due to the cumulation of procedural roles of the victim and witness in traffic accident cases. Outline of the problemAnna Kalisz
Karnoprawna ochrona bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uwagi na tle nowelizacji kodeksu karnego oraz innych ustaw z 23 marca 2017 roku/
Penal law protection of road safety. Commentary against the background of the amendment of the Penal Code and other acts of March 23, 2017Marta Królewska, Winicjusz Filipow
Sytuacja prawna analizatorów wydechu a bezpieczeństwo w ruchu drogowym/Current legal situation of breathalysers and traffic road safetyAgnieszka Sadło-Nowak
Wykroczenie spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym/Causing a threat of road safetyDorota Mocarska
Wypadek komunikacyjny w ujęciu prawnokarnym/Traffic accidents in terms of criminal lawMateusz Kosmol
Odpowiedzialność cywilna za szkody w urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego na autostradach i drogach krajowych — tradycyjne ujęcie a nowatorski typ umowy Performance-based contract/Civil liability for damages to road safety devices on motorways and national roads — traditional concept versus innovative performance-based contractŁukasz Foryś
Podstawy pełnienia służby na drodze/Basics of police service on the roadAdam Maliński
Zatrzymanie prawa jazdy — wybrane problemy prawne/Disqualification from driving – selected legal problemsINFRASTRUKTURA DROGOWA/ROAD INFRASTRUCTUREBogdan Chmieliński
Najechanie na drzewo jako przyczyna wypadków w miastach i powiatach województwa warmińsko-mazurskiego/Crashing into a tree as a cause of accidents in towns and counties of Warmińsko-Mazurskie regionJanusz Gierszewski, Bogdan Bajorski
Bezpieczeństwo na autostradzie i drodze ekspresowej — wybrane problemy/Safety on motorways and dual carriageways — selected issuesAdam Czyżewski, Jacek Galas, Leszek Kornalewski, Tadeusz Kryszczyński, Dariusz Litwin, Jacek Malasek, Jerzy Mikucki, Barbara Rymsza, Piotr Wikliński
SPIK — Inteligentne skrzyżowanie przyjazne kierowcom/SPIK — Motorist-friendly intelligent intersectionLeszek Kornalewski, Adam Czyżewski, Dariusz Litwin
Wybrane propozycje zmian warunków technicznych pionowych znaków drogowych, w tym wprowadzenie oznakowania eksperymentalnego/Selected suggestions of changes to technical conditions of vertical road signs, including the introduction of experimental road signsTomasz Plewa
Multimedialna mapa lokalizacji wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym zaistniałych na drogach województwa opolskiego/Interactive road accident map showing fatal accidents on the roads of Opole RegionWIELOWYMIAROWOŚĆ KSZTAŁTOWANIA BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE/MULTIDIMENSIONALITY OF SHAPING ROAD TRAFFIC SAFETYMarian Cieślarczyk
Czy można „budować dom bez fundamentów”? — czyli o ukrytym czynniku bezpieczeństwa ruchu drogowego/Is it possible to ‘build a house without foundations’? — i.e. about a hidden traffic safety factorZbigniew Kazimierz Mikołajczyk, Anna Maria Reszke
Poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce w latach 2012–2016/Level of road traffic safety in Poland between 2012 and 2016Łukasz Hołtyn
Udział policji w poprawie bezpieczeństwa na drogach/Police involvement in improving safety on roadsJakub Zaręba
Policja jako jeden z podmiotów realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym/Police as one of authorities responsible for road safetyMaciej Januszkiewicz, Adam Krampichowski
Kształtowanie bezpieczeństwa podczas transportowania materiałów niebezpiecznych na tle logistycznych zadań Policji/Building safety when transporting hazardous materials against the background of police support services’ tasksAndrzej Pogorzelski
Kształcenie w zakresie problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego/ Training in road traffic safety issuesAndrzej Urban
Symulator kierowania pojazdami uprzywilejowanymi podczas działań typowych i ekstremalnych/Simulator for driving emergency vehicles during typical and extreme operationsMarcin Płotek
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Polsce Ludowej na przykładzie Komendy Wojewódzkiej MO w Olsztynie/Road traffic safety in People’s Republic of Poland — on the example of the Regional Citizens’ Militia Headquarters in OlsztynZakończenie/ConclusionBibliografia/ReferencesNotki o autorach/About the authors

Tytuł
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Nauka w służbie praktyki
Język
polski
Wydawnictwo
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN
978-83-7462-691-0
Rok wydania
2020
Liczba stron
298
Format
pdf
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

Kontakt

CAFE KSIĘGARNIA TAJNE KOMPLETY
Przejście Garncarskie 2
Wrocław 50-107
(71) 714-23-80 pn-sb: 11.00-20.00 nd: 12.00-18.00
tajnekomplety@fundacja-karpowicz.org