Dodano produkt do koszyka

Renowacje obiektów budowlanych; dodatek nr 3/2013 miesięcznika IZOLACJE Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót

eprasa

Renowacje obiektów budowlanych; dodatek nr 3/2013 miesięcznika IZOLACJE Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót

Maciej Rokiel

Wydawca: Medium

Cena: 40.00 zł 29.00 brutto

Format:
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł brutto
Opis produktu
Autor książki od kilkunastu lat jest związany z branżą chemii budowlanej. Ma na koncie kilkanaście książek i kilkaset publikacji fachowych dotyczących hydroizolacji i kosztorysowania. Wybrane rozdziały w tej książce współredagował też Cezariusz Magott, również uznany ekspert w tej branży. Jej tematem jest wykonawstwo prac budowlanych prowadzonych głównie w starym budownictwie, a zwłaszcza w obiektach zabytkowych. Opisywany jej zakres dotyczy robót związanych z zabezpieczeniem takich obiektów przed wpływem wody i wilgoci.

Książka szczegółowo omawia sprawy dotyczące zabezpieczania murów w takich obiektach przed kapilarnym podciąganiem wód gruntowych, które zawarte zostały w pięciu grupach zagadnień stanowiących jej rozdziały.

Otwierający ją rozdział „Diagnostyka w renowacji – zalecenia ogólne” przedstawia wiedzę teoretyczną dotyczącą zjawisk oddziaływania wody i wilgoci na budynki. Przywołano tu najważniejsze parametry fizyczne oraz definicje określające zachowanie się materiałów pod wpływem wody i wilgoci oraz zawarto opisy zjawisk oddziaływania tej wody i wilgoci na budynek, a także ogólne zalecenia diagnostyczne wraz z planowaniem prac renowacyjnych.

Rozdział „Przepona pozioma” wyszczególnia grupy materiałów iniekcyjnych i przedstawia ogólne wymogi stawiane podłożu jak też zasady wykonywania prac z podaniem poszczególnych ich etapów ze zwróceniem uwagi na ich poprawne wykonanie oraz kontrolowanie jakości robót.

Rozdział „Materiały do wykonywania izolacji powłokowych” dotyczy poznania bezspoinowych materiałów bitumicznych i cementowych, rolowych materiałów bitumicznych i z tworzyw sztucznych z uwzględnieniem wymagań stawianych podłożu, sposobów jego przygotowania oraz zasad ich doboru do wykonywania powłok wodochronnych. Szczegółowo omówiono w nim sposoby ochrony murów w oparciu o technologie stosowania wymienionych materiałów, w tym także z uwzględnieniem faz kontroli jakości robót.

W rozdziale „System tynków renowacyjnych” poznajemy składniki takich tynków, wymagania ogólne oraz fazy wykonawcze dla tynków o różnym stopniu zasolenia.
Rozdział „Detale i prace uzupełniające” nawiązuje do zagadnień związanych z wtórną izolacją zewnętrzną, czyli powłokową, wtórną izolacją pionową typu wannowego, iniekcjami kurtynowymi, strukturalnymi i uszczelniającymi, doborem iniektu, a także iniekcjami zamykającymi oraz uszczelniającymi rysy i pęknięcia.

Publikację oparto o bogatą bibliografię, którą stanowią obowiązujące normy techniczne polskie i niemieckie, a także komentarze do norm, aktualne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przywołane książki i publikacje z literatury technicznej.

Książka stanowi wydanie specjalne miesięcznika IZOLACJE nr 3/2013 Na jej 150 stronach - obok informacji opisowych - ubogacona została w ilustracje, rysunki poglądowe i tabele.

Tytuł
Renowacje obiektów budowlanych; dodatek nr 3/2013 miesięcznika IZOLACJE
Podtytuł
Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót
Autor
Maciej Rokiel
Język
polski
Wydawnictwo
Medium
Rok wydania
2013 Warszawa 2013
Liczba stron
150
Format
pdf
Spis treści
SPIS TREŚCI

O Autorze / 7

Wstęp / 8

1. Diagnostyka w renowacji – zalecenia ogólne / 10
1.1. Najważniejsze parametry oraz definicje określające zachowanie się materiałów pod wpływem wody i wilgoci / 10
1.2. Źródła zawilgocenia obiektów / 15
1.3. Wybrane przyczyny zawilgocenia obiektów i ich objawy wizualne / 17
1.3.1. Ukształtowanie terenu i odprowadzenie wód opadowych / 17
1.3.2. Woda podciągana kapilarnie / 17
1.3.3. Ominięcie izolacji / 18
1.3.4. Bezpośrednie oddziaływanie wód opadowych / 18
1.3.5. Kondensacja pary wodnej / 19
1.3.6. Higroskopijność materiałów budowlanych / 19
1.3.7. Łączne oddziaływanie kilku rodzajów wilgoci / 20
1.4. Ogólne zalecenia diagnostyczne / 22
1.5. Planowanie prac renowacyjnych / 33

2. Przepona pozioma / 38
2.1. Materiały iniekcyjne / 39
2.2. Wymogi ogólne stawiane podłożu / 40
2.3. Zasady ogólne wykonywania prac / 43
2.3.1. Iniekcja ciśnieniowa / 46
2.3.1.1. Przygotowanie podłoża / 46
2.3.1.2. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac / 46
2.3.1.3. Przygotowanie materiału / 47
2.3.1.4. Wykonywanie iniekcji / 47
2.3.2. Iniekcja grawitacyjna (bezciśnieniowa) / 51
2.3.2.1. Przygotowanie podłoża / 51
2.3.2.2. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac / 51
2.3.2.3. Przygotowanie materiału / 51
2.3.2.4. Wykonywanie iniekcji / 51
2.3.3. Iniekcja wstępna wypełniająca pustki / 53
2.3.4. Kontrola podczas wykonywania iniekcji / 53
2.3.5. Kontrola po wykonaniu robót / 55

3. Izolacja pionowa oraz izolacja posadzki / 56
3.1. Materiały do wykonywania izolacji powłokowych / 58
3.1.1. Bezspoinowe materiały bitumiczne / 58
3.1.1.1. Masy asfaltowe / 58
3.1.1.2. Polimerowo-bitumiczne, grubowarstwowe masy uszczelniające (masy KMB) / 61
3.1.2. Bezspoinowe materiały cementowe / 63
3.1.2.1. Elastyczne szlamy (mikrozaprawy) uszczelniające / 63
3.1.2.2. Sztywne szlamy (mikrozaprawy) uszczelniające / 65
3.1.3. Rolowe materiały bitumiczne / 65
3.1.4. Rolowe materiały z tworzyw sztucznych / 68
3.1.5. Zasady doboru materiałów do wykonywania powłok wodochronnych / 68
3.1.6. Wymagania ogólne stawiane uszczelnianemu podłożu / 70
3.2. Izolacja z mas asfaltowych i mas KMB / 75
3.2.1. Wymagania stawiane podłożu / 75
3.2.2. Przygotowanie podłoża / 76
3.2.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac / 77
3.2.4. Przygotowanie materiału / 79
3.2.5. Aplikacja materiału / 79
3.2.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej / 80
3.2.7. Kontrola po wykonaniu robót / 83
3.2.8. Ułożenie warstw ochronnych / 83
3.3. Izolacja z mikrozapraw (szlamów) uszczelniających / 84
3.3.1. Wymagania stawiane podłożu / 84
3.3.2. Przygotowanie podłoża / 85
3.3.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac / 85
3.3.4. Przygotowanie materiału / 86
3.3.5. Aplikacja materiału / 87
3.3.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej / 88
3.3.7. Kontrola po wykonaniu robót / 91
3.3.8. Ułożenie warstw ochronnych / 91
3.4. Izolacja z rolowych materiałów bitumicznych / 91
3.4.1. Wymagania stawiane podłożu / 91
3.4.2. Przygotowanie podłoża / 92
3.4.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac / 93
3.4.4. Przygotowanie materiału / 94
3.4.5. Aplikacja materiału / 94
3.4.5.1. Papy termozgrzewalne / 94
3.4.5.2. Membrany samoprzylepne / 95
3.4.5.3. Papy klejone masą asfaltową / 95
3.4.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej / 96
3.4.7. Kontrola po wykonaniu robót / 96
3.4.8. Ułożenie warstw ochronnych / 96
3.5. Izolacja z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych / 97
3.5.1. Wymagania stawiane podłożu / 97
3.5.2. Przygotowanie podłoża / 98
3.5.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac / 99
3.5.4. Przygotowanie materiału / 99
3.5.5. Aplikacja materiału / 100
3.5.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej / 100
3.5.7. Kontrola po wykonaniu robót / 100
3.5.8. Ułożenie warstw ochronnych / 100
3.6. Warstwy rozdzielające i ochronne / 100
3.7. Materiały do wykonywania iniekcji / 102
3.7.1. Materiały do iniekcji strukturalnych / 102
3.7.2. Materiały do iniekcji kurtynowych / 102
3.8. Iniekcja strukturalna / 103
3.8.1. Przygotowanie podłoża / 104
3.8.2. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac / 104
3.8.3. Wykonywanie iniekcji / 105
3.8.4. Kontrola podczas wykonywania iniekcji / 106
3.8.5. Kontrola po wykonaniu robót / 106
3.9. Iniekcja kurtynowa / 106
3.9.1. Przygotowanie podłoża / 107
3.9.2. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac / 107
3.9.3. Wykonywanie iniekcji / 107
3.9.4. Kontrola podczas wykonywania iniekcji / 109
3.9.5. Kontrola po wykonaniu robót / 109

4. System tynków renowacyjnych / 112
4.1. Składniki systemu tynków renowacyjnych / 113
4.2. Wymagania ogólne stawiane podłożu pod pierwszą warstwę systemu / 119
4.3. Wykonanie systemu tynków dla wysokiego stopnia zasolenia / 119
4.3.1. Wymagania stawiane podłożu / 119
4.3.2. Przygotowanie podłoża / 120
4.3.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac / 122
4.3.4. Przygotowanie materiału / 122
4.3.4.1. Obrzutka / 122
4.3.4.2. Tynk podkładowy i renowacyjny / 123
4.3.4.3. Szpachla wygładzająca / 123
4.3.5. Aplikacja systemu / 124
4.3.5.1. Tynk podkładowy / 124
4.3.5.2. Kontrola podczas nakładania tynku podkładowego / 124
4.3.5.3. Pielęgnacja tynku podkładowego / 125
4.3.5.4. Kontrola przed nakładaniem tynku renowacyjnego / 126
4.3.5.5. Tynk renowacyjny / 126
4.3.5.6. Kontrola podczas nakładania tynku renowacyjnego / 126
4.3.5.7. Pielęgnacja tynku renowacyjnego / 127
4.3.5.8. Kontrola po związaniu tynku renowacyjnego / 127
4.3.5.9. Kontrola przed nakładaniem zaprawy wygładzającej / 127
4.3.5.10. Zaprawa (szpachla) wygładzająca / 127
4.3.5.11. Kontrola podczas nakładania szpachli wygładzającej / 128
4.3.5.12. Pielęgnacja zaprawy wygładzającej / 128
4.3.5.13. Kontrola po związaniu zaprawy wygładzającej / 128
4.3.5.14. Kontrola przed wykonaniem wymalowań / 128
4.3.5.15. Wykonywanie wymalowań ochronnych / 129
4.3.5.16. Kontrola podczas wykonywania wymalowań / 129
4.3.5.17. Pielęgnacja wymalowań / 129
4.3.5.18. Kontrola po wyschnięciu wymalowań / 129
4.4. Wykonanie systemu tynków dla średniego stopnia zasolenia / 130
4.4.1. Wymagania stawiane podłożu / 130
4.4.2. Przygotowanie podłoża / 130
4.4.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac / 130
4.4.4. Przygotowanie materiału / 130
4.4.4.1. Obrzutka / 130
4.4.4.2. Tynk renowacyjny / 130
4.4.4.3. Szpachla wygładzająca / 130
4.4.5. Aplikacja systemu / 130
4.4.5.1. Tynk renowacyjny – pierwsza warstwa / 131
4.4.5.2. Kontrola podczas nakładania pierwszej warstwy tynku renowacyjnego / 131
4.4.5.3. Pielęgnacja pierwszej warstwy tynku renowacyjnego / 131
4.4.5.4. Kontrola przed nakładaniem drugiej warstwy tynku renowacyjnego / 131
4.4.5.5. Tynk renowacyjny – druga warstwa / 131
4.4.5.6. Kontrola podczas nakładania drugiej warstwy tynku renowacyjnego / 131
4.4.5.7. Pielęgnacja drugiej warstwy tynku renowacyjnego / 131
4.4.5.8. Kontrola po związaniu tynku renowacyjnego / 131
4.4.5.9. Kontrola przed nakładaniem zaprawy wygładzającej / 132
4.4.5.10. Zaprawa (szpachla) wygładzająca / 132
4.4.5.11. Kontrola podczas nakładania szpachli wygładzającej / 132
4.4.5.12. Pielęgnacja zaprawy wygładzającej / 132
4.4.5.13. Kontrola po związaniu zaprawy wygładzającej / 132
4.4.5.14. Kontrola przed wykonaniem wymalowań / 132
4.4.5.15. Wykonywanie wymalowań ochronnych / 132
4.4.5.16. Kontrola podczas wykonywania wymalowań / 132
4.4.5.17. Pielęgnacja wymalowań / 133
4.4.5.18. Kontrola po wyschnięciu wymalowań / 133
4.5. Wykonanie systemu tynków dla niskiego stopnia zasolenia / 133
4.5.1. Wymagania stawiane podłożu / 133
4.5.2. Przygotowanie podłoża / 133
4.5.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac / 133
4.5.4. Przygotowanie materiału / 133
4.5.4.1. Obrzutka / 133
4.5.4.2. Tynk renowacyjny / 133
4.5.4.3. Szpachla wygładzająca / 134
4.5.5. Aplikacja systemu / 134
4.5.5.1. Tynk renowacyjny / 134
4.5.5.2. Kontrola podczas nakładania tynku renowacyjnego / 134
4.5.5.3. Pielęgnacja tynku renowacyjnego / 134
4.5.5.4. Kontrola po związaniu tynku renowacyjnego / 134
4.5.5.5. Kontrola przed nakładaniem zaprawy wygładzającej / 135
4.5.5.6. Zaprawa (szpachla) wygładzająca / 135
4.5.5.7. Kontrola podczas nakładania szpachli wygładzającej / 135
4.5.5.8. Pielęgnacja zaprawy wygładzającej / 135
4.5.5.9. Kontrola po związaniu zaprawy wygładzającej / 135
4.5.5.10. Kontrola przed wykonaniem wymalowań / 135
4.5.5.11. Wykonywanie wymalowań ochronnych / 135
4.5.5.12. Kontrola podczas wykonywania wymalowań / 135
4.5.5.13. Pielęgnacja wymalowań / 136
4.5.5.14. Kontrola po wyschnięciu wymalowań / 136
4.6. Badania stwardniałej zaprawy tynkarskiej w obiekcie / 136

5. Detale i prace uzupełniające / 137
5.1. Detale / 137
5.1.1. Wtórna izolacja zewnętrzna (powłokowa) / 137
5.1.2. Wtórna izolacja pionowa typu wannowego / 139
5.1.3. Iniekcja kurtynowa / 142
5.1.4. Iniekcja strukturalna / 142
5.2. Iniekcje uszczelniające / 143
5.2.1. Dobór iniektu / 143
5.2.2. Iniekcje zamykające oraz uszczelniające rysy i pęknięcia / 144

Literatura / 148
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • eprasa
  •  
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

Kontakt

CAFE KSIĘGARNIA TAJNE KOMPLETY
Przejście Garncarskie 2
Wrocław 50-107
(71) 714-23-80 pn-sb: 11.00-20.00 nd: 12.00-18.00
tajnekomplety@fundacja-karpowicz.org

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.