Dodano produkt do koszyka

Odpowiedzialność cywilna za  szkody wyrządzone przez niebezpieczny produkt medyczny

ebook

Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez niebezpieczny produkt medyczny

Piotr Modrzejewski

Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA

Cena: 135.00 zł 122.00 brutto

Format:
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł brutto
Opis produktu
\n\nKsiążka analizuje problemy związane z odpowiedzialnością cywilną z tytułu szkody wyrządzonej przez niebezpieczny produkt medyczny. Dotyczą one m.in. określenia producenta i jego obowiązków informacyjnych, ustalenia momentu powstania odpowiedzialności za produkt, identyfikacji podmiotu poszkodowanego czy określenia przesłanek odpowiedzialności.\n \n Autor szczegółowo wyjaśnia pojęcie produktu niebezpiecznego, wskazuje warunki ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności producenta, termin przedawnienia roszczeń przysługujących poszkodowanemu oraz omawia sytuację zbiegu podstaw odpowiedzialności szpitala, lekarza i producenta.\n \n Opracowanie przeznaczone jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników naukowych zajmujących się prawem cywilnym, UE i medycznym, a także dla przedsiębiorców w branżach medycznych i farmaceutycznych. Rekomendowane jest również studentom prawa jako literatura uzupełniająca.

Tytuł
Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez niebezpieczny produkt medyczny
Autor
Piotr Modrzejewski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8328-568-9
Seria
Monografie
Rok wydania
2023
Liczba stron
324
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13
Przedmowa  | str. 17
Wstęp | str. 19
Rozdział 1
Definicja producenta | str. 37

Uwagi wstępne | str. 37
Definicja działalności gospodarczej | str. 37
Producent jako przedsiębiorca | str. 39
Definicja producenta w przepisach Kodeksu cywilnego | str. 39
Definicja producenta w przepisach
dyrektywy 85/374/EWG | str. 45
Nietypowi producenci i podmioty modyfikujące | str. 46
Obowiązki producentów inne niż obowiązki informacyjne | str. 49

Rozdział 2
Obowiązki informacyjne producentów | str. 53

Uwagi wstępne | str. 53
Podmiot, na którym ciąży obowiązek udzielenia informacji | str. 54

2.1. Producent  | str. 54
2.1.1. Tajemnica przedsiębiorcy | str. 55
2.1.2. Nadzór nad formułowaniem informacji o produkcie | str. 58
2.2. Personel medyczny | str. 59
2.3. Inne podmioty niż producent i personel medyczny | str. 62

Zakres przedmiotowy obowiązków informacyjnych | str. 63

3.1. Etykietowanie | str. 64
3.2. Produkty nienadające się do etykietowania | str. 68

Podmiot, do którego kierowana jest informacja | str. 69
Prawo do żądania informacji od producenta | str. 71
Informacja o produkcie jako przesłanka wyłączająca odpowiedzialność | str. 74

Rozdział 3
Definicja produktu | str. 77

Definicja produktu w ogólności | str. 77

1.1. Rzecz ruchoma (ze szczególnym uwzględnieniem ruchomości wytworzonych przemysłowo) | str. 79
1.2. Zwierzęta (ze szczególnym uwzględnieniem transplantacji transgenicznej) | str. 82
1.3. Energia elektryczna (ze szczególnym uwzględnieniem elektroterapii) | str. 86
1.4. Dobra intelektualne (ze szczególnym uwzględnieniem programów komputerowych wykorzystywanych w medycynie) | str. 87
1.5. Usługi | str. 89

Definicja produktu niebezpiecznego | str. 90

2.1. Produkt niebezpieczny | str. 90
2.2. Produkt niebezpieczny per se | str. 95
2.3. Produkt niebezpieczny a produkt bezpieczny | str. 96
2.4. Wadliwość produktu  | str. 98

Wprowadzenie produktu do obrotu – moment kluczowy | str. 100

3.1. Definicja wprowadzenia produktu do obrotu | str. 101
3.2. Szczególny przypadek spółek dominujących i zależnych | str. 105
3.3. Szczególny przypadek produktów niewprowadzonych do obrotu (odwrócenie kryterium „utraty kontroli”) | str. 109
3.4. Znaczenie źródła finansowania wyrobów medycznych | str. 110

Ryzyko postępu/rozwoju | str. 112
Wyroby medyczne | str. 114

5.1. Cezura między wyrobem medycznym a produktami: leczniczym, biobójczym i kosmetycznym | str. 117
5.2. Kategorie wyrobów medycznych | str. 122
5.3. Wyposażenie wyrobu medycznego | str. 124

Problem wyłączenia z definicji produktu ludzkich organów, tkanek i krwi jako res extra commercium | str. 125

Rozdział 4
Poszkodowany | str. 131

Uwagi wstępne | str. 131
Definicja poszkodowanego | str. 132

2.1. Osoba fizyczna | str. 132
2.2. Osoba prawna | str. 133
2.3. Podmiot, który wszedł w posiadanie produktu niezgodnie z prawem | str. 136

Poszkodowany a konsument | str. 139
Poszkodowany a pacjent | str. 141
Dawca jako poszkodowany | str. 142
Osoby pośrednio poszkodowane | str. 143

Rozdział 5
Przesłanki odpowiedzialności – niebezpieczeństwo produktu wprowadzonego do obrotu, szkoda i związek przyczynowy | str. 147

Uwagi wstępne | str. 147
Niebezpieczeństwo produktu wprowadzonego do obrotu jako zdarzenie sprawcze | str. 148
Szkoda | str. 150

3.1. Warunek „nagłego i gwałtowanego działania przyczyny zewnętrznej” | str. 150
3.2. Cezura między szkodą a stworzeniem niebezpieczeństwa | str. 152
3.3. Szkoda na osobie | str. 154
3.3.1. Szkoda niemajątkowa | str. 156
3.3.2. Szkoda majątkowa i jej naprawienie | str. 161
3.4. Szkoda na mieniu | str. 165
3.4.1. Rzeczy przeznaczone do osobistego użytku vs. rzeczy przeznaczone do użytku profesjonalnego | str. 166
3.4.2. Nieobjęcie odszkodowaniem samego produktu niebezpiecznego | str. 171
3.4.3. Nieobjęcie odszkodowaniem szkody na mieniu o wartości nieprzekraczającej 500 euro | str. 174
3.5. Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody | str. 178

Ograniczenie całkowitej odpowiedzialności producenta | str. 180
Związek przyczynowy między wadą a szkodą | str. 181
Ciężar dowodu | str. 186

Rozdział 6
Podmioty odpowiedzialne z tytułu wyrządzenia szkody | str. 189

Podmioty odpowiedzialne jak producent | str. 189

1.1. Uwagi wstępne | str. 189
1.2. Subsydiarność i solidarność odpowiedzialności | str. 191
1.3. Wytwórca materiału, surowca albo części składowej produktu | str. 193
1.4. Producent nominalny | str. 198
1.5. Importer | str. 203
1.6. Zbywca | str. 206
1.7. Upoważniony przedstawiciel | str. 215
1.8. Osoba trzecia | str. 217

Domniemanie odpowiedzialności producenta | str. 219
Wyłączenie odpowiedzialności producenta | str. 222

3.1. Uwagi wstępne | str. 222
3.2. Niewprowadzenie produktu do obrotu  | str. 224
3.3. Wprowadzenie produktu do obrotu poza zakresem działalności gospodarczej producenta | str. 225
3.4. Brak niebezpiecznych właściwości produktu w chwili wprowadzenia go do obrotu | str. 229
3.5. Niemożność przewidzenia niebezpiecznych właściwości produktu, uwzględniając stan nauki i techniki w chwili wprowadzenia go do obrotu  | str. 233
3.6. Wynikanie niebezpiecznych właściwości produktu z zastosowania przepisów prawa | str. 238
Rozdział 7
Przedawnienie roszczeń | str. 243

Charakterystyka instytucji przedawnienia uregulowanej w tytule VI1 Kodeksu cywilnego | str. 243
Koniec biegu przedawnienia roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej przez niebezpieczny produkt medyczny | str. 250

Rozdział 8
Inne formy odpowiedzialności odszkodowawczej | str. 257

Zakaz wyłączania i ograniczania odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny | str. 257
Dopuszczalność kompensacji szkód na podstawie innych reżimów odpowiedzialności – zbieg podstaw odpowiedzialności | str. 260
Odpowiedzialność lekarza | str. 265
Odpowiedzialność szpitala | str. 271
Odpowiedzialność szpitala za produkty medyczne w miejsce producenta | str. 274
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej producentów produktów medycznych | str. 279

Zakończenie | str. 281
Bibliografia  | str. 301
Wykaz orzeczeń  | str. 315
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

Kontakt

CAFE KSIĘGARNIA TAJNE KOMPLETY
Przejście Garncarskie 2
Wrocław 50-107
(71) 714-23-80 pn-sb: 11.00-20.00 nd: 12.00-18.00
tajnekomplety@fundacja-karpowicz.org

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.