Dodano produkt do koszyka

Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa. Szanse i zagrożenia

ebook

Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa. Szanse i zagrożenia

Zbigniew Rau, R.Andrzej Pach, Michał Wągrowski

Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA

Cena: 205.00 zł 185.00 brutto

Format:
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł brutto
Opis produktu
Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu budowy bezpiecznych systemów przechowywania, przetwarzania i transmisji danych, jak również ich wykorzystania w świetle obowiązujących przepisów prawa i orzecznictwa sądów powszechnych, w tym Sądu Najwyższego.


W publikacji zaprezentowano szczegółowe rozważania dotyczące m.in. następujących zagadnień:


systemów bezpieczeństwa publicznego,
bezpieczeństwa przechowywania i przesyłu danych,
ochrony infrastruktur krytycznych,
systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w administracji publicznej, kryminalistyce i sądownictwie.


Autorzy przedstawiają tematykę bezpieczeństwa zarówno w aspekcie technicznym, jak i prawnym, ekonomicznym oraz etyczno-społecznym. Głównym zamierzeniem było zaprezentowanie możliwości, jakie niesie ze sobą rozwój nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, ale także zagrożeń dotyczących naruszeń prywatności, które trzeba wziąć pod uwagę przy wdrażaniu tych rozwiązań.


Adresaci:

Książka jest przeznaczona dla przedstawicieli organów bezpieczeństwa publicznego, organów prawa, infrastruktury teleinformatycznej oraz pracowników naukowych dziedzin zajmujących się m.in. systemami bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwem przesyłu i przechowywania danych, systemami teleinformatycznymi.


"Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa to obszerne opracowanie i kompendium wiedzy o unikatowym zakresie tematycznym. Łączy w sobie najistotniejsze kwestie techniczne z analizą zagadnień prawnych, ekonomicznych i społecznych, dotyczących opracowywania oraz wdrażania zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych w służbie ogólnie pojętego bezpieczeństwa. Autorzy prezentują punkt widzenia różnych środowisk i instytucji, dając tym samym możliwość spojrzenia na pewne problemy, a szczególnie te kontrowersyjne, z różnych perspektyw".


Prof. dr hab. inż. Andrzej Dąbrowski

Tytuł
Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa. Szanse i zagrożenia
Autorzy
Zbigniew Rau, R.Andrzej Pach, Michał Wągrowski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-6248-1
Rok wydania
2013
Liczba stron
1148
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 11

Introduction | str. 13

Einführung | str. 15

Część I. Bezpieczeństwo przechowywania i przesyłu danych | str. 19

Tomasz Bilski, Krzysztof Bucholc, Krzysztof Chmiel, Anna Grocholewska-Czuryło, Ewa Idzikowska, Izabela Janicka-Lipska, Janusz Stokłosa, Bezpieczeństwo kryptograficzne przesyłania i gromadzenia informacji | str. 21

Brunon Hołyst, Jacek Pomykała, Kryptografia w systemie bezpieczeństwa informacji i nowa strategia zwalczania przestępczości internetowej | str. 55

Mariusz Dzwonkowski, Roman Rykaczewski, Kryptografia kwaternionowa dla zabezpieczania danych multimedialnych | str. 72

Bartosz Czaplewski, Roman Rykaczewski, Ochrona usług masowej dystrybucji multimediów z wykorzystaniem metod fingercastingu | str. 94

Cezary Jezierski, Algorytm kryptograficzny Advanced Encryption Standard (AES) odporny na ataki różnicowe DFA (ang. Differential Fault Analysis) | str. 125

Marek Gotfryd, Piotr Jankowski-Mihułowicz, Włodzimierz Kalita, Bartosz Pawłowicz, Mariusz Węglarski, Zagadnienia bezpieczeństwa we współczesnych systemach RFID | str. 135

Henryk Krawczyk, Jerzy Proficz, Karol Zalewski, Bartłomiej Daca, Protokoły łączności do transmisji strumieni multimedialnych na platformie KASKADA | str. 166

Sylwia Kotecka, Udostępnianie elektronicznych informacji sądowych i orzeczeń sądów powszechnych | str. 187

Część II. Systemy bezpieczeństwa publicznego | str. 205

Sławomir Jerzy Ambroziak, Ryszard J. Katulski, Andrzej Marczak, Jarosław Sadowski, Jacek Stefański, Systemy bezprzewodowej łączności i transmisji danych dla potrzeb bezpieczeństwa publicznego (studium stanu i rozwiązań) | str. 207

Małgorzata Gajewska, Sławomir Gajewski, Ryszard J. Katulski, Marcin Sokół, Systemy radiokomunikacyjne w zastosowaniach specjalnych - ocena przydatności i przegląd rozwiązań | str. 251

Radosław Chinalski, Zastosowanie systemów DMR dla ogólnokrajowego systemu łączności radiowej służb publicznych | str. 281

Janusz Uriasz, Piotr Majzner, Systemy łączności morskiej | str. 307

Andrzej Ciarkowski, Andrzej Czyżewski, System komunikacji operacyjnej i dostępu do strumieni multimedialnych dla terminali mobilnych | str. 328

Jarosław Radosław Truchan, Tomasz Siemianowski, Wybrane policyjne systemy łączności w zarządzaniu kryzysowym | str. 342

Adam Dąbrowski, Julian Balcerek, Szymon Drgas, Tomasz Marciniak, Andrzej Meyer, Paweł Pawłowski, Klasyfikacja i rozpoznawanie osób na podstawie rozmów na telefony alarmowe | str. 350

Andrzej Dziech, Mikołaj Leszczuk, Jan Derkacz, Podstawowe założenia i prace badawcze projektu INDECT | str. 378

Agata Furgała, Czy w Polsce potrzebne są przepisy regulujące funkcjonowanie systemów monitoringu tzw. telewizji przemysłowej CCTV? | str. 392

Część III. Ochrona infrastruktur krytycznych | str. 403

Kazimierz T. Kosmowski, Michał Porzeziński, Bezpieczeństwo funkcjonalne i ochrona informacji w obiektach i systemach infrastruktury krytycznej - wymagania i kryteria | str. 405

Piotr Pacyna, Tomasz Chmielecki, Paweł Potrawka, Piotr Wydrych, Założenia i cele metodyki OKIT do wdrażania systemu bezpieczeństwa teleinformacyjnego w infrastrukturach krytycznych | str. 442

Norbert Rapacz, Rafał Stankiewicz, Piotr Chołda, Piotr Pacyna, Elementy skutecznego zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach obsługujących infrastruktury krytyczne | str. 458

Tomasz Barnert, Marcin Śliwiński, Bezpieczeństwo funkcjonalne i ochrona informacji w obiektach i systemach infrastruktury krytycznej - analiza i ocena | str. 476

Daniel Buk, Anna Nowicka-Bala, Zarządzanie krytyczną infrastrukturą teleinformatyczną w kontekście EURO 2012 z wykorzystaniem dostępnych mechanizmów prawnych | str. 508

Leszek Kotulski, Sebastian Ernst, Radosław Klimek, Rafał Mrówka, Adam Sędziwy, Igor Wojnicki, Problemy bezpieczeństwa w inteligentnych sieciach energetycznych | str. 518

Andrzej Lewiński, Mirosław Luft, Zbigniew Łukasik, Elżbieta Szychta, Bezpieczna transmisja danych w systemach zarządzania i sterowania ruchem kolejowym | str. 539

Część IV. Systemy teleinformatyczne w administracji, kryminalistyce i sądownictwie | str. 561

Janusz Gozdecki, Krzysztof Łoziak, Marek Natkaniec, Marek Sikora, Wielosystemowy terminal mobilny do realizacji łączności o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa | str. 563

Katarzyna Kosek-Szott, Piotr Przeworski, Szymon Szott, Michał Wągrowski, Zintegrowany system łączności przeznaczony dla administracji publicznej oparty na wielosystemowych terminalach mobilnych | str. 586

Piotr Z. Gajewski, Zbigniew Piotrowski, Osobisty Zaufany Terminal | str. 602

Bogdan Święczkowski, Wybrane problemy ze stosowaniem kontroli operacyjnej przez ABW w świetle obowiązujących przepisów prawa i orzecznictwa | str. 613

Robert Szychowski, Nowoczesne środki przekazywania informacji w postępowaniu karnym przed sądem | str. 646

Adam Maruszczak, Maciej Kędzierski, Kryminalne wykorzystywanie systemów teletransmisji danych i "alternatywnych systemów łączności" w działaniach polskich zorganizowanych grup przestępczych - w doświadczeniu i ocenie Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji | str. 664

Andrzej M. Wilk, Wybrane wyzwania dla systemu bezpieczeństwa państwa wynikające z powszechnej cyfryzacji kluczowych obszarów jego aktywności (ze szczególnym uwzględnieniem aspektu techniczno-technologicznego) | str. 681

Sławomir Gembara, Przestępczość wymierzona w systemy informatyczne administracji publicznej w kontekście wypełnienia standardów kontroli zarządczej | str. 720

Agata Filipowska, Krzysztof Węcel, Tomasz Kaczmarek, Monitorowanie zagrożeń w cyberprzestrzeni na przykładzie wyszukiwania przejawów nielegalnego handlu lekami | str. 741

Łukasz Krajewski, Analiza zagrożeń cyberprzestępczością w Polsce na podstawie badań ankietowych wśród ISP | str. 767

Aneta M. Michałowska, Jędrzej D. Pogorzelski, Nowoczesne systemy łączności i gromadzenia danych w służbie prokuratury | str. 786

Kazimierz Olejnik, Wykorzystanie nowych technologii w procesie karnym - digitalizacja materiałów postępowania przygotowawczego oraz bezpieczny przesył akt sprawy karnej - zagadnienia wybrane | str. 807

Katarzyna Wasilewska-Gusta, Realizacja projektów badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa - doświadczenia administracji państwowej na przykładzie policji | str. 826

Część V. Ochrona prywatności i bezpieczeństwo obywateli | str. 835

Zbigniew Rau, Wykluczenie społeczne osób, które nie chcą korzystać z nowoczesnych systemów informatycznych, jako naruszenie prawa do wolności postępowania | str. 837

Maria Karpińska, Kontrola operacyjna a gwarancje praw i wolności jednostki | str. 853

Leszek Kardaszyński, Mariusz Rycerski, Prawo do prywatności czy prawo do bezpieczeństwa? Budowa zaufania społecznego do ustawowych uprawnień policji | str. 872

Anna Grochowska, Artur Pietryka, Środki łączności służące pozyskiwaniu danych o obywatelach - postulaty pod adresem precyzji legislacyjnej | str. 907

Bogdan Wróblewski, Billingi dziennikarskie a naruszenie prywatności. Teoria i praktyka | str. 923

Wiesław Kozielewicz, "Środek techniczny umożliwiający uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie" - kilka uwag o wykładni art. 19 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji | str. 940

Stanisław Hoc, Aspekty prawne ochrony danych telekomunikacyjnych | str. 953

Dariusz Barski, Zakres prawnych ograniczeń w dostępie organów państwa do danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną | str. 983

Piotr Rutkowski, Uwarunkowania przetwarzania informacji o wizerunku obywateli w systemach radiokomunikacyjnych dla służb ratunkowych i porządku publicznego | str. 1045

Mariusz Cichomski, Anita Fraj-Milczarska, Gromadzenie danych na rzecz przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej | str. 1060

Wojciech Klicki, Katarzyna Szymielewicz, Zatrzymywanie danych telekomunikacyjnych dla celów bezpieczeństwa: perspektywa prawnoporównawcza i zagrożenia z perspektywy praw człowieka | str. 1079

Janusz Kaczmarek, Maciej Kaczmarek, Wykorzystanie współczesnych systemów bezpieczeństwa i instrumentów prawnych a wolności i prawa człowieka | str. 1100

Tomasz Szubrycht, Władysław Ryszard Sulęta, Grzegorz Krasnodębski, Dane osobowe obywateli w informacyjnych systemach zarządzania kryzysowego | str. 1118

Wojciech Rafał Wiewiórowski, Kwanty informacji o osobie. Prawne aspekty przetwarzania danych o osobach i "obiektach" pochodzących z rozproszonych zbiorów | str. 1139
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

Kontakt

CAFE KSIĘGARNIA TAJNE KOMPLETY
Przejście Garncarskie 2
Wrocław 50-107
(71) 714-23-80 pn-sb: 11.00-20.00 nd: 12.00-18.00
tajnekomplety@fundacja-karpowicz.org

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.