Dodano produkt do koszyka

Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego

ebook

Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego

Monika Szwarc-Kuczer

Wydawca: Scholar

Cena: 45.00 zł 35.00 brutto

Format:
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł brutto
Opis produktu
Książka zawiera wielopłaszczyznową analizę zakresu przedmiotowego i charakteru kompetencji Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego, uwzględniającą aspekty prawa konstytucyjnego UE oraz dogmatyki prawa karnego.
Autorka nie tylko dokonuje analizy obowiązującego stanu prawnego po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, lecz także prezentuje ewolucję podstaw prawnych harmonizacji prawa karnego materialnego, wykazując zmiany stanowisk państw członkowskich względem procesu harmonizacji tego prawa. Ponadto w rozprawie podejmowana jest problematyka związana z wykonywaniem kompetencji przez UE, w szczególności: identyfikacja celów harmonizacji prawa karnego materialnego w UE, instrumentów prawnych służących tej harmonizacji, a także wzajemnych zależności między wykonywaniem kompetencji przez UE a zakresem kompetencji przysługujących nadal państwom członkowskim w dziedzinie prawa karnego.
Publikacja jest adresowana do szerokiego kręgu osób zaangażowanych w stanowienie prawa karnego w Polsce i Unii Europejskiej oraz jego sądowe stosowanie i interpretację.

Tytuł
Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego
Autor
Monika Szwarc-Kuczer
Język
polski
Wydawnictwo
Scholar
ISBN
978-83-7383-522-1
Rok wydania
2011 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
321
Format
pdf
Spis treści
Wprowadzenie 9
Rozdział pierwszy. Zagadnienia wstępne: kompetencje Unii,
prawo karne 17
1. Kompetencje Unii Europejskiej 17
1.1. Terminologia i defi nicja „kompetencji” 17
1.2. Zasady regulujące przyznanie i wykonywanie kompetencji
Unii Europejskiej 19
1.3. Charakter kompetencji Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji
prawa karnego materialnego 24
2. Prawo karne materialne 29
2.1. Prawo karne – terminologia 29
2.2. Prawo karne państw członkowskich – przyjęcie kryterium
formalnego 33
2.3. Wyłączenie z zakresu badań prawa karnego procesowego
i wykonawczego 41
Rozdział drugi. Harmonizacja prawa karnego materialnego w UE:
pojęcie, cele, instrumenty 44
1. Harmonizacja (zbliżanie ustawodawstw) 44
1.1. Harmonizacja w ramach rynku wewnętrznego 45
1.2. Harmonizacja w ramach współpracy wymiarów sprawiedliwości
w sprawach karnych 48
2. Cele harmonizacji prawa karnego materialnego 53
2.1. Identyfi kacja celów harmonizacji prawa karnego materialnego 53
2.2. Harmonizacja prawa karnego materialnego jako proces
wspierający wzajemne uznawanie orzeczeń karnych 59
2.3. Dobra prawne wymagające ochrony na poziomie
Unii Europejskiej 69
2.4. Cel gwarancyjny i sprawiedliwościowy harmonizacji
prawa karnego w Unii Europejskiej 80
3. Instrumenty harmonizacji prawa karnego państw członkowskich 83
3.1. Ogólna charakterystyka aktów prawa pochodnego
w dziedzinie prawa karnego 85
3.2. Wspólne działanie 87
3.3. Konwencja 88
3.4. Decyzja ramowa 91
3.5. Dyrektywa 94
4. Wybór podstawy prawnej 95
4.1. Ogólne reguły wyboru podstawy prawnej 95
4.2. Wybór podstawy prawnej przed Traktatem z Lizbony –
między I a III fi larem Unii Europejskiej 97
4.3. Po Traktacie z Lizbony – między art. 83 ust. 1 a art. 83
ust. 2 TFUE 100
Rozdział trzeci. Kompetencje Unii Europejskiej a kompetencje
państw członkowskich w dziedzinie harmonizacji
prawa karnego materialnego 108
1. Uwagi wprowadzające 108
2. Konstytucyjne problemy związane z przekazaniem na rzecz UE
wykonywania kompetencji w dziedzinie harmonizacji prawa
karnego materialnego 109
3. Poszanowanie tożsamości narodowej państw członkowskich 115
4. Rola zasady pomocniczości w procesie harmonizacji prawa karnego
materialnego 121
4.1. Podstawy prawne zasady pomocniczości w prawie
Unii Europejskiej 121
4.2. Treść zasady pomocniczości 125
4.3. Kontrola przestrzegania zasady pomocniczości 132
Rozdział czwarty. Kompetencja Unii Europejskiej do harmonizacji
prawa karnego materialnego w ramach zapobiegania i zwalczania
szczególnie poważnej przestępczości o wymiarze transgranicznym 138
1. Kompetencje do harmonizacji prawa karnego materialnego
przed Traktatem z Lizbony 138
1.1. Zwalczanie poważnych form międzynarodowej przestępczości
(Traktat z Maastricht) 139
1.2. Zwalczanie „przestępczości zorganizowanej lub innej”
(Traktat z Amsterdamu) 141
2. Kompetencja w dziedzinie zwalczania szczególnie poważnej
przestępczości o wymiarze transgranicznym (art. 83 ust. 1 TFUE) 146
2.1. Zakres przedmiotowy harmonizacji 146
2.1.1. Katalog przestępstw objętych zakresem harmonizacji 147
2.1.2. Poważna przestępczość o wymiarze transgranicznym 153
2.1.3. Rozszerzenie zakresu kryminalizacji na podstawie decyzji
Rady 165
2.2. Intensywność harmonizacji („do przyjmowania norm minimalnych
dotyczących znamion przestępstw i kar”) 167
2.2.1. Harmonizacja minimalna 167
2.2.2. Harmonizacja znamion przestępstw 171
2.2.3. Harmonizacja sankcji karnych 174
2.2.4. Harmonizacja części ogólnej Kodeksu karnego? 186
Rozdział piąty Kompetencja Unii Europejskiej do harmonizacji
prawa karnego materialnego w celu zapewnienia efektywności
prawa unijnego 196
1. Ewolucja kompetencji Wspólnoty Europejskiej
przed Traktatem z Lizbony 196
1.1. Brak wyraźnych kompetencji do harmonizacji prawa karnego
materialnego w TWE 196
1.2. Spór o kompetencje dorozumiane do harmonizacji
prawa karnego 199
1.3. Dorozumiana kompetencja do harmonizacji prawa karnego
materialnego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE 206
1.3.1. Zobowiązanie państw członkowskich do wprowadzenia
sankcji za naruszenie prawa unijnego 206
1.3.2. Dorozumiana kompetencja do wymagania od państw
członkowskich wprowadzenia odpowiedzialności karnej 208
2. Kompetencja w celu zapewnienia skuteczności politykom
Unii Europejskiej (art. 83 ust. 2 TFUE) 222
2.1. Zakres przedmiotowy harmonizacji 222
2.1.1. Zakres pojęcia „polityki Unii…” 223
2.1.2. Zakres pojęcia „w dziedzinie, która była przedmiotem
środków harmonizujących…” 228
2.1.2.1. Dziedziny, w których harmonizacja
jest wykluczona 228
2.1.2.2. Ogólne przepisy kompetencyjne umożliwiające
harmonizację dla urzeczywistnienia rynku
wewnętrznego 230
2.1.2.3. Szczególne przepisy kompetencyjne umożliwiające
harmonizację 234
2.1.2.4. Klauzula kompetencji uzupełniających 251
2.1.2.5. Pojęcie „środek harmonizujący” 252
2.1.3. Wymóg uprzedniego przyjęcia środka harmonizującego 259
2.1.4. Przesłanka niezbędności działania w celu zapewnienia
skutecznego wprowadzania w życie 261
2.1.4.1. Skuteczność polityki Unii 262
2.1.4.2. Niezbędność zastosowania ochrony karnoprawnej 264
2.2. Intensywność harmonizacji („normy minimalne odnoszące się
do określania przestępstw oraz kar w danej dziedzinie”) 275
Zakończenie 281
Bibliografia 289
Spis źródeł 312
Akty prawne 312
Dokumenty 317
Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości 319
Orzeczenia Sądu (Sądu Pierwszej Instancji) 321
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

Kontakt

CAFE KSIĘGARNIA TAJNE KOMPLETY
Przejście Garncarskie 2
Wrocław 50-107
(71) 714-23-80 pn-sb: 11.00-20.00 nd: 12.00-18.00
tajnekomplety@fundacja-karpowicz.org

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.