Dodano produkt do koszyka

Fundacja rodzinna w praktyce. Pytania i odpowiedzi

ebook

Fundacja rodzinna w praktyce. Pytania i odpowiedzi

Paweł Blajer

Wydawca: Wolters Kluwer

Cena: 127.00 zł 114.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 114.00 zł

Format:
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł brutto
Opis produktu
W książce w praktyczny sposób w formie pytań i odpowiedzi omówiono instytucję fundacji rodzinnej z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy troszczą się o sprawy majątkowe i zabezpieczenie finansowe najbliższych. Listę pytań przygotowano tak, aby poruszały całościowo ustawową regulację i nie pomijały istotnych kwestii spadkowych i podatkowych.

Publikacja stanowi zbiór 170 pytań związanych z funkcjonowaniem fundacji rodzinnej, m.in.:

W jakim celu powstaje fundacja rodzinna?
Czy fundacja rodzinna już od momentu ustanowienia będzie miała osobowość prawną?
Czy rejestr fundacji rodzinnych jest jawny?
Czy fundacja rodzinna będzie prowadzić działalność gospodarczą jak inne podmioty?
Czy świadczenia z fundacji rodzinnej mają wpływ na zachowek?
Czy można ustanowić więcej niż jedną fundację rodzinną?


W drugim wydaniu książka została wzbogacona o:

check-lista 200 pytań związanych z ustanowieniem fundacji rodzinnej (załącznik nr 2),
przykłady postanowień statutu fundacji rodzinnej i komparycji umów,
formularze rejestracyjne i podatkowe
wyciąg z przepisów ustawy o fundacji rodzinnej istotnych z punktu widzenia rozliczeń podatkowych.


Po przeszło roku obowiązywania ustawy można stwierdzić, że fundacja rodzinna jest kolejnym narzędziem prawnym związanym z dziedziczeniem, a także narzędziem planowania podatkowego ze względu na atrakcyjne zwolnienie podatkowe niepowiązane z sukcesją.

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne, ale także wspólników, którzy podejmują decyzje związane z planowaniem spadkowym i dziedziczeniem swojego majątku. Zainteresuje również menedżerów, osoby zajmujące się zarządzaniem projektami i finansami, a także biegłych rewidentów, notariuszy, adwokatów i radców prawnych, sędziów, komorników, doradców podatkowych.

Tytuł
Fundacja rodzinna w praktyce. Pytania i odpowiedzi
Autor
Paweł Blajer
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer
ISBN
978-83-8358-847-6
Seria
Prawo w praktyce
Rok wydania
2024
Liczba stron
256
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 25
Wprowadzenie | str. 27
Rozdział I
KWESTIE ZASADNICZE ZWIĄZANE Z FUNDACJĄ RODZINNĄ | str. 31
Pytanie nr 1
W jakim celu powstaje fundacja rodzinna? | str. 31
Pytanie nr 2
Czy nie ma już możliwości utworzenia innej fundacji niż fundacja rodzinna? | str. 35
Pytanie nr 3
Czy fundacja inna niż rodzinna może być zmuszona zakończyć działalność, gdy w polskim prawie pojawiła się fundacja rodzinna? | str. 36
Pytanie nr 4
Czy fundacja rodzinna może być utworzona przez przedsiębiorców? | str. 37
Pytanie nr 5
Czy fundacja rodzinna już od momentu ustanowienia będzie miała osobowość prawną? | str. 39
Pytanie nr 6
Czy rejestr fundacji rodzinnych jest jawny? | str. 41
Pytanie nr 7
Czy beneficjenci oraz inne osoby (podmioty) współpracujące z fundacją rodzinną mogą ponieść konsekwencje błędnych lub nieprawdziwych danych w rejestrze fundacji rodzinnych? | str. 42
Pytanie nr 8
Czy fundacja rodzinna już od momentu powstania będzie mogła dokonywać wypłat na rzecz osób uprawnionych? | str. 42
Pytanie nr 9
Czy fundacja rodzinna będzie miała wspólników? | str. 43
Pytanie nr 10
Czy spadkobiercy fundatora fundacji rodzinnej będą automatycznie uprawnieni do świadczeń powołanej przez niego fundacji? | str. 44
Pytanie nr 11
Czy powołanie fundacji rodzinnej jest obowiązkowe dla jakichś podmiotów? | str. 45
Pytanie nr 12
Czy polski obywatel nie może być już fundatorem lub beneficjentem zagranicznej fundacji rodzinnej? | str. 46
Pytanie nr 13
Czy fundacja rodzinna może być ustanowiona przez rolników? | str. 47
Pytanie nr 14
Czy osoby wykonujące wolne zawody oraz artyści mogą ustanowić fundację rodzinną? | str. 49
Pytanie nr 15
Czy można ustanowić więcej niż jedną fundację rodzinną? | str. 49
Pytanie nr 16
Czy fundacja rodzinna będzie prowadzić działalność gospodarczą jak inne podmioty? | str. 50
Pytanie nr 17
Czy fundacja rodzinna musi prowadzić działalność gospodarczą? | str. 54
Pytanie nr 18
Czy fundacja rodzinna będzie prowadziła działalność gospodarczą przedsiębiorcy, który ustanowił fundację rodzinną? | str. 54
Pytanie nr 19
Czy fundator może nadal sporządzić swój testament? | str. 54
Pytanie nr 20
Czy po wniesieniu pieniędzy lub rzeczy do fundacji fundator nadal będzie ich właścicielem? | str. 55
Pytanie nr 21
Czy proces związany z sukcesją przedsiębiorstwa trzeba będzie powtarzać po ustanowieniu fundacji rodzinnej? | str. 56
Pytanie nr 22
Czy fundacja rodzinna może zatrudniać pracowników? | str. 57
Pytanie nr 23
Czy fundator będzie mógł wykonywać swoje dotychczasowe uprawnienia wspólnika po wniesieniu udziałów do fundacji? | str. 57
Pytanie nr 24
Czy fundacja rodzinna to jedyne rozwiązanie dla przedsiębiorców na wypadek śmierci? | str. 58
Pytanie nr 25
Czy w umowie spółki należy zawrzeć postanowienia związane ze śmiercią wspólnika mimo planów związanych z ustanowieniem fundacji rodzinnej? | str. 58
Pytanie nr 26
Czy i kiedy ustanawiać fundację rodzinną w testamencie? | str. 59
Pytanie nr 27
Jaka czynność związana z ustanowieniem fundacji rodzinnej jest kluczowa? | str. 60
Pytanie nr 28
Czy do fundacji rodzinnej można wnosić nieruchomość lub nieruchomości? | str. 60
Pytanie nr 29
Czy majątek fundacji będzie uwzględniany przy obliczaniu zachowku? | str. 61
Rozdział II
POWSTANIE FUNDACJI RODZINNEJ | str. 66
Pytanie nr 30
Czy do ustanowienia fundacji rodzinnej wystarczy decyzja i chęć pracy na jej rzecz członków danej rodziny? | str. 66
Pytanie nr 31
Czy fundacja rodzinna może być ustanowiona tylko przez najbliższych członków rodziny? | str. 66
Pytanie nr 32
Czy jeden małżonek może ustanowić fundację rodzinną? | str. 67
Pytanie nr 33
Czy fundatorem fundacji rodzinnej może być spółka? | str. 67
Pytanie nr 34
Czy fundator może przekazać swoje uprawienia? | str. 68
Pytanie nr 35
Jeśli fundacja została ustanowiona przez więcej niż jednego fundatora, to czy muszą oni razem wykonywać swoje uprawnienia? | str. 69
Pytanie nr 36
Czy fundator będzie odpowiadał za zobowiązania fundacji? | str. 69
Pytanie nr 37
Za jakie zobowiązania fundatora będzie odpowiadała fundacja rodzinna? | str. 70
Pytanie nr 38
Czy odpowiedzialność fundacji za zobowiązania fundatora jest ograniczona? | str. 71
Pytanie nr 39
Czy nazwa fundacji rodzinnej może być dowolna? | str. 72
Pytanie nr 40
Czy do fundacji rodzinnej fundator może wnieść aktywa o dowolnej wartości? | str. 73
Pytanie nr 41
Czy fundator do fundacji rodzinnej może wnieść tylko środki pieniężne? | str. 74
Pytanie nr 42
Czy fundator będzie mógł wycofać wniesiony wkład? | str. 76
Pytanie nr 43
Czy aktywa mogą być wniesione do fundacji rodzinnej tylko na początku jej działalności? | str. 76
Pytanie nr 44
Czy do powstania fundacji rodzinnej wystarczy zwykłe pisemne oświadczenie fundatora? | str. 76
Pytanie nr 45
Co jest potrzebne do powstania fundacji rodzinnej? | str. 77
Pytanie nr 46
Co musi zawierać statut fundacji rodzinnej? | str. 78
Pytanie nr 47
Czy ustanowienie fundacji rodzinnej rodzi konieczność powołania zarządcy sukcesyjnego? | str. 84
Pytanie nr 48
Czy fundację rodzinną może ustanowić cudzoziemiec? | str. 84
Rozdział III
OSOBY UPRAWNIONE DO ŚWIADCZEŃ OD FUNDACJI RODZINNEJ | str. 86
Pytanie nr 49
Kim jest beneficjent fundacji rodzinnej? | str. 86
Pytanie nr 50
Czy fundacja rodzinna może ograniczyć wskazanie beneficjentów? | str. 86
Pytanie nr 51
Jakie świadczenia może spełniać fundacja rodzinna na rzecz beneficjentów? | str. 87
Pytanie nr 52
Czy świadczenia w postaci środków pieniężnych fundacja rodzinna może przekazywać beneficjentowi w gotówce? | str. 89
Pytanie nr 53
Kto może być beneficjentem fundacji rodzinnej? | str. 89
Pytanie nr 54
Czy beneficjentem fundacji rodzinnej może być sam fundator? | str. 90
Pytanie nr 55
Czy beneficjent może zrezygnować ze świadczeń fundacji rodzinnej? | str. 91
Pytanie nr 56
W jaki sposób beneficjent może zrzec się świadczenia? | str. 91
Pytanie nr 57
Co jest potrzebne do wykonania świadczenia na rzecz beneficjenta? | str. 92
Pytanie nr 58
Czy fundacja rodzinna będzie dysponować dokładnymi danymi beneficjentów? | str. 92
Pytanie nr 59
Czy dane beneficjentów fundacji rodzinnej będą jawne? | str. 93
Pytanie nr 60
Czy beneficjent może nie otrzymać świadczenia od fundacji rodzinnej, nawet gdy fundacja rodzinna ma wszystkie dane potrzebne do jego przekazania? | str.  94
Pytanie nr 61
Kiedy należy uznać, że fundacja rodzinna będzie miała problemy z wypłacalnością? | str.  96
Pytanie nr 62
Czy beneficjent będzie mógł rozporządzać swoim świadczeniem na wypadek śmierci? | str.  96
Pytanie nr 63
Czy świadczeniem, jakie otrzymuje beneficjent, będzie on mógł swobodnie rozporządzać za życia? | str.  97
Pytanie nr 64
Czy beneficjent może być zobowiązany do zwrotu świadczenia? | str.  97
Pytanie nr 65
Czy beneficjent musi liczyć się w każdym czasie z obowiązkiem zwrotu świadczenia? | str.  98
Pytanie nr 66
Czy beneficjent będzie miał wpływ na działalność fundacji rodzinnej? | str.  98
Pytanie nr 67
Czy zarząd może odmówić beneficjentowi udzielania wyjaśnień lub dostępu do dokumentów? | str.  99
Pytanie nr 68
Co może zrobić beneficjent fundacji rodzinnej, który uważa, że bezpodstawnie odmówiono mu udzielenia wyjaśnień lub dostępu do dokumentów fundacji rodzinnej? | str. 100
Pytanie nr 69
Czym jest zgromadzenie beneficjentów? | str. 100
Pytanie nr 70
Czy fundacja rodzinna może nie mieć zgromadzenia beneficjentów, a bieżącą obsługą świadczeń będzie zajmował się zarząd fundacji rodzinnej? | str. 102
Pytanie nr 71
Czy beneficjent fundacji rodzinnej musi brać udział w zgromadzeniu beneficjentów? | str. 102
Pytanie nr 72
Kto zwołuje zgromadzenie beneficjentów? | str. 103
Pytanie nr 73
Czy beneficjent lub beneficjenci sami mogą żądać zwołania zgromadzenia beneficjentów, nawet jeśli w fundacji działa zarząd? | str. 103
Pytanie nr 74
Czy beneficjent musi osobiście brać udział w zgromadzeniu beneficjentów? | str. 104
Pytanie nr 75
Czy poza zgromadzeniem beneficjentów beneficjent może wpływać na działalność zarządu lub rady nadzorczej? | str. 104
Pytanie nr 76
Czy beneficjent lub beneficjenci sami mogą zmienić statut fundacji rodzinnej? | str. 106
Rozdział IV
ZARZĄDZANIE FUNDACJĄ RODZINNĄ | str. 108
Pytanie nr 77
Czy fundacją rodzinną zarządzają osoby, które otrzymują świadczenia z fundacji rodzinnej? | str. 108
Pytanie nr 78
Jakie zadania wykonuje zarząd fundacji rodzinnej? | str. 109
Pytanie nr 79
Czy zarząd fundacji rodzinnej musi być liczny? | str. 112
Pytanie nr 80
Czy zarząd fundacji rodzinnej może być jednoosobowy? | str. 113
Pytanie nr 81
Czy członek zarządu fundacji rodzinnej powinien w swojej działalności przestrzegać jakichś szczególnych zasad? | str. 113
Pytanie nr 82
Kto może być członkiem zarządu fundacji rodzinnej? | str. 116
Pytanie nr 83
Kto nie może być członkiem zarządu fundacji rodzinnej? | str. 116
Pytanie nr 84
Czy osoba skazana może pełnić funkcję członka zarządu fundacji rodzinnej? | str. 119
Pytanie nr 85
Czy członek zarządu fundacji rodzinnej w jakiś szczególny sposób musi zgodzić się na pełnienie funkcji? | str. 120
Pytanie nr 86
Czy w sytuacji, gdy zarząd fundacji rodzinnej tworzy kilka osób, to wszyscy są tak samo uprawieni do zarządzania fundacją rodzinną? | str. 120
Pytanie nr 87
Czy każdy z członków zarządu fundacji rodzinnej może podpisywać umowy z podmiotami zewnętrznymi? | str. 121
Pytanie nr 88
Ile trwa kadencja członka zarządu fundacji rodzinnej? | str. 123
Pytanie nr 89
Kto powołuje zarząd fundacji rodzinnej? | str. 124
Pytanie nr 90
Czy członek zarządu fundacji rodzinnej może nie być odwołany? | str. 125
Pytanie nr 91
Czy członek zarządu fundacji rodzinnej może zrezygnować? | str. 125
Pytanie nr 92
Czy członek zarządu fundacji rodzinnej może pełnić swoją funkcję nieodpłatnie? | str. 126
Pytanie nr 93
Czy członek zarządu fundacji rodzinnej może podpisać umowę z fundacją rodzinną? | str. 127
Pytanie nr 94
Czy członek zarządu fundacji rodzinnej, który jest jednocześnie beneficjentem (otrzymuje świadczenie od fundacji), może podpisać umowę z fundacją rodzinną? | str. 128
Pytanie nr 95
Czy posiedzenia zarządu muszą odbywać się w lokalu fundacji rodzinnej? | str. 129
Pytanie nr 96
Czy członek zarządu fundacji rodzinnej może ponosić odpowiedzialność prywatnym majątkiem za nieprawidłowe zarządzanie? | str. 129
Pytanie nr 97
Po co jest rada nadzorcza w fundacji rodzinnej? | str. 130
Pytanie nr 98
Czy w fundacji rodzinnej musi być rada nadzorcza? | str. 131
Pytanie nr 99
Czy można być jednocześnie członkiem rady nadzorczej i zarządu fundacji rodzinnej? | str. 131
Pytanie nr 100
Ile osób musi liczyć rada nadzorcza? | str. 132
Pytanie nr 101
Kto powołuje członka rady nadzorczej fundacji rodzinnej? | str. 132
Pytanie nr 102
Czy rada nadzorcza przeprowadza także audyty fundacji rodzinnej? | str. 134
Pytanie nr 103
Jak często przeprowadzany jest audyt w fundacji rodzinnej? | str. 134
Pytanie nr 104
Kto przeprowadza audyt w fundacji rodzinnej? | str. 135
Pytanie nr 105
Czy osobą dokonującą audytu może być członek rady nadzorczej? | str. 137
Pytanie nr 106
Kto wybiera audytorów fundacji rodzinnej? | str. 137
Pytanie nr 107
Jakie dane musi podawać fundacja rodzinna w swojej działalności? | str. 137
Pytanie nr 108
Czym zarządzanie finansami fundacji rodzinnej różni się od zarządzania w innych podmiotach? | str. 138
Pytanie nr 109
Czy fundator i beneficjent fundacji rodzinnej mogą mieć wpływ na bieżące zarządzanie fundacją rodzinną, jeśli nie są członkami zarządu? | str. 139
Rozdział V
REJESTRACJA FUNDACJI RODZINNEJ I DOSTĘP DO REJESTRU FUNDACJI RODZINNYCH | str. 141
Pytanie nr 110
Kiedy fundacja rodzinna musi zostać zgłoszona do rejestru fundacji rodzinnych? | str. 141
Pytanie nr 111
Czy sąd rejestry ma określony czas na dokonanie wpisu fundacji rodzinnej do rejestru? | str. 142
Pytanie nr 112
Czy fundacja rodzinna może działać bez wpisu do rejestru fundacji rodzinnych? | str. 142
Pytanie nr 113
Czy każdy ma dostęp do danych o konkretnej fundacji rodzinnej? | str. 142
Pytanie nr 114
Czy dostęp do rejestru fundacji rodzinnych jest bezpłatny? | str. 143
Pytanie nr 115
Kto zgłasza fundację rodzinną? | str. 144
Pytanie nr 116
Czy poza zgłoszeniem konieczne jest składanie odrębnego wniosku o wpis fundacji rodzinnej do rejestru? | str. 145
Pytanie nr 117
Czy wniosek o wpis w rejestrze fundacji rodzinnych należy przygotować samodzielnie? | str. 145
Pytanie nr 118
Czy samo złożenie wniosku wystarcza do dokonania rejestracji fundacji rodzinnej? | str. 147
Pytanie nr 119
Czy rejestracja fundacji rodzinnej jest bezpłatna? | str. 149
Pytanie nr 120
Czy w zgłoszeniu podaje się także dane osobowe osób związanych z fundacją rodzinną? | str. 150
Pytanie nr 121
Czy wystarczy podać tylko siedzibę fundacji rodzinnej? | str. 151
Pytanie nr 122
Czy fundacja rodzinna musi mieć stronę internetową i adres poczty elektronicznej? | str. 152
Pytanie nr 123
Czy sąd rejestrowy weryfikuje wniosek o rejestrację fundacji rodzinnej? | str. 152
Pytanie nr 124
Czy wpisanie fundacji rodzinnej następuje z chwilą przekazania informacji fundatorowi? | str. 153
Pytanie nr 125
Czy kontrahent fundacji rodzinnej może sprawdzić, czy fundacja rodzinna jest już wpisana do rejestru fundacji rodzinnych? | str. 154
Pytanie nr 126
Czy dane fundacji rodzinnej zawarte w rejestrze są zawsze aktualne? | str. 154
Pytanie nr 127
Czy fundacja rodzinna może odpowiadać za błędne dane, które znalazły się w rejestrze fundacji rodzinnych? | str. 155
Pytanie nr 128
Czy można otrzymać odpis lub zaświadczenie z rejestru fundacji rodzinnych? | str. 156
Pytanie nr 129
Czy można otrzymać informacje tylko o numerze, pod którym wpisana jest fundacja rodzinna? | str. 157
Rozdział VI
ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI RODZINNEJ | str. 159
Pytanie nr 130
Czy z uwagi na wielopokoleniowy charakter fundacji rodzinnej taka fundacja nigdy nie może zakończyć swojej działalności? | str. 159
Pytanie nr 131
Kiedy fundacja rodzinna ulega rozwiązaniu? | str. 160
Pytanie nr 132
Czy tylko statut może określać przyczyny rozwiązania fundacji rodzinnej? | str. 161
Pytanie nr 133
Czy zarządzanie fundacją rodzinną w sposób sprzeczny z jej celem lub interesami beneficjentów automatycznie oznacza zakończenie działalności fundacji? | str. 162
Pytanie nr 134
Czy fundacja rodzinna może być rozwiązana, jeśli jej beneficjent jest małoletni? | str. 163
Pytanie nr 135
Kiedy rozpoczyna się likwidacja fundacji rodzinnej i na czym ona polega? | str. 163
Pytanie nr 136
Kto otrzymuje mienie fundacji po jej rozwiązaniu? | str. 164
Pytanie nr 137
Czy takie same są przyczyny rozwiązania fundacji rodzinnej w organizacji jak fundacji rodzinnej? | str. 164
Pytanie nr 138
Czy fundacja rodzinna może zakończyć działalność w wyniku upadłości? | str. 165
Rozdział VII
PODATKI I KSIĘGOWOŚĆ W FUNDACJI RODZINNEJ | str. 167
Pytanie nr 139
Czy fundacja rodzinna będzie płaciła podatek z tytułu swojej działalności? | str. 167
Pytanie nr 140
Kiedy fundacja rodzinna będzie płaciła podatek od świadczeń? | str. 168
Pytanie nr 141
Czy inna będzie stawka podatku i podstawa obliczenia podatku, jeśli fundacja rodzinna jako świadczenie nie będzie wypłacała środków pieniężnych? | str. 169
Pytanie nr 142
Czy rozwiązaniu fundacji rodzinnej będzie także towarzyszyło prawo do zwolnienia podatkowego? | str. 171
Pytanie nr 143
Czy fundacja będzie płaciła podatek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej? | str. 172
Pytanie nr 144
Czy fundacja rodzinna w organizacji może stracić prawo do zwolnienia podatkowego? | str. 174
Pytanie nr 145
Czy fundacja rodzinna może korzystać ze zwolnienia, jeśli jakieś składniki swojego mienia będzie udostępniać fundatorowi lub beneficjentom? | str. 175
Pytanie nr 146
Czy jest możliwe, aby fundacja rodzinna płaciła niższą stawkę podatku, gdy nie korzysta ze zwolnienia? | str. 177
Pytanie nr 147
Co to są ukryte zyski? | str. 178
Pytanie nr 148
Jaki jest podatek od ukrytych zysków? | str. 178
Pytanie nr 149
Jakie mamy świadczenia w postaci ukrytych zysków? | str. 179
Pytanie nr 150
Czy fundacja rodzinna będzie płaciła tzw. podatek od przychodów z budynków? | str. 182
Pytanie nr 151
Czy od wysokich świadczeń wypłacanych przez fundację rodzinną będzie pobierana danina solidarnościowa? | str. 183
Pytanie nr 152
Czy wniesienie przez fundatora mienia do fundacji rodzinnej będzie opodatkowane? | str. 183
Pytanie nr 153
W jakich terminach fundacja rodzinna będzie rozliczała podatek? | str. 184
Pytanie nr 154
Czy fundator lub beneficjent fundacji będą zwolnieni z podatku od spadków i darowizn, tak jak przy dziedziczeniu? | str. 185
Pytanie nr 155
Czy zwolnienie podatkowe dla najbliższych fundatora będzie możliwe w sytuacji, gdy fundacja będzie miała kilku fundatorów? | str. 185
Pytanie nr 156
Czy osoby, które nie są osobami najbliższymi wobec fundatora będą płacić podatek od otrzymywanych świadczeń? | str. 186
Pytanie nr 157
Czy za rozliczenia podatkowe i ewentualne zaległości podatkowe będzie odpowiadał beneficjent fundacji rodzinnej? | str. 188
Pytanie nr 158
Czy fundacja rodzinna będzie miała preferencje podatkowe w podatku od towarów i usług? | str. 188
Pytanie nr 159
Czy fundacja rodzinna będzie odpowiedzialna za zaległości podatkowe fundatora? | str. 189
Pytanie nr 160
Czy fundacja rodzinna może przekazywać informacje dotyczące swojej działalności i konkretnych beneficjentów na przykład naczelnikowi urzędu skarbowego? | str. 190
Pytanie nr 161
Jaka będzie odpowiedzialność karna za brak spełnienia żądania organu Krajowej Administracji Skarbowej? | str. 191
Pytanie nr 162
Czy fundacja rodzina może być wspólnikiem spółki na estońskim CIT? | str. 192
Pytanie nr 163
Czy zasady opodatkowania fundacji rodzinnych mogą się zmienić? | str. 193
Pytanie nr 164
Czy ustanowienie fundacji rodzinnej stanowić może unikanie opodatkowania? | str. 193
Pytanie nr 165
Czy fundacja rodzinna będzie korzystała z uproszczonych zasad prowadzenia ewidencji
księgowej? | str. 194
Pytanie nr 166
Na czym polega prowadzenie pełnej rachunkowości w fundacji rodzinnej? | str. 194
Pytanie nr 167
Kto będzie kierownikiem jednostki w przypadku fundacji rodzinnej? | str. 195
Pytanie nr 168
Czy sprawozdanie finansowe fundacji rodzinnej będzie polegało badaniu? | str. 196
Pytanie nr 169
Czy od świadczeń przekazywanych beneficjentom pobierana będzie składka ZUS lub NFZ? | str. 197
Pytanie nr 170
Czy wniesienie mienia do fundacji rodzinnej może być związane z podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC)? | str. 197
Podsumowanie | str. 199
Załączniki | str. 201
Załącznik nr 1
Formularze związane z rejestracją fundacji rodzinnej | str. 201
Załącznik nr 2
200 kwestii związanych z ustanowieniem fundacji rodzinnej (check-lista) | str.  216
Załącznik nr 3
15 przykładowych postanowień statutu fundacji rodzinnych | str.  228
Załącznik nr 4
Formularze podatkowe związane z rozliczeniami fundacji rodzinnej | str. 239
Załącznik nr 5
Wyciąg z ustawy o fundacji rodzinnej istotnych z punktu widzenia rozliczeń podatkowych (15 ważnych artykułów) | str.  246 
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

Kontakt

CAFE KSIĘGARNIA TAJNE KOMPLETY
Przejście Garncarskie 2
Wrocław 50-107
(71) 714-23-80 pn-sb: 11.00-20.00 nd: 12.00-18.00
tajnekomplety@fundacja-karpowicz.org