Dodano produkt do koszyka

Elementy prawa

ebook

Elementy prawa

Agnieszka Mroczkowska-Budziak, Ryszard Seidel

Wydawca: Empi2

Cena: 26.00 zł 22.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22.00 zł

Format:

Pobierz fragment

Koszty dostawy:
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł brutto
Opis produktu
Podręcznik przeznaczony jest do nauczania w technikach i szkołach policealnych w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec i technik rachunkowości. Autorzy w zrozumiały sposób przedstawili ogólne pojęcia prawne, prawo cywilne (rzeczowe, zobowiązaniowe, spadkowe), rodzinne, gospodarcze (rodzaje i charakterystyka podmiotów prowadzących działalność gospodarczą), prawo pracy, administracyjne, finansowe i karne oraz postępowanie cywilne. Treści podręcznika ilustrują czytelne schematy, tabele oraz przykłady, a poszczególne rozdziały zakończone są refleksjami i pytaniami sprawdzającymi. Stan prawny na 30 lipca 2018 r.

Główne treści podręcznika:
1. Ogólne pojęcia prawne
2. Prawo cywilne
3. Prawo rodzinne i opiekuńcze
4. Prawo gospodarcze
5. Postępowanie cywilne
6. Prawo pracy
7. Prawo administracyjne
8. Prawo finansowe

Tytuł
Elementy prawa
Autorzy
Agnieszka Mroczkowska-Budziak, Ryszard Seidel
Język
polski
Wydawnictwo
Empi2
ISBN
978-83-65149-88-6
Rok wydania
2018 Polska
Wydanie
4
Liczba stron
250
Format
pdf
Spis treści
1. OGÓLNE POJĘCIA PRAWNE
1.1. Wprowadzenie
1.2. Prawo w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym
Refleksje i pytania sprawdzające
1.3. Norma prawna i przepis prawny
1.4. Zdarzenia i stosunki prawne
1.5. Źródła prawa
1.6. System prawa Rzeczypospolitej Polskiej
1.7. Przestrzeganie i stosowanie prawa
1.8. Wykładnia prawa
1.9. Struktura organów wymiaru sprawiedliwości
1.10. Organy prokuratury, kontroli państwowej i ochrony prawa. Obsługa prawna
Refleksje i pytania sprawdzające
2. PRAWO CYWILNE
2.1. Przedmiot i zakres prawa cywilnego
2.2. Część ogólna prawa cywilnego
2.2.1. Osoby fizyczne
2.2.2. Osoby prawne
2.2.3. Czynności prawne i warunki ich ważności
2.2.4. Przedstawicielstwo
2.2.5. Przedawnienie roszczeń
Refleksje i pytania sprawdzające
2.3. Prawo rzeczowe
2.3.1. Pojęcie i rodzaje rzeczy
2.3.2. Własność
2.3.3. Nabycie i utrata własności. Rola ksiąg wieczystych
2.3.4. Współwłasność
2.3.5. Ochrona własności
2.3.6. Użytkowanie wieczyste
2.3.7. Prawa rzeczowe ograniczone
2.3.8. Posiadanie
Refleksje i pytania sprawdzające
2.4. Prawo zobowiązaniowe
2.4.1. Pojęcie i rodzaje zobowiązań
2.4.2. Źródła zobowiązań
2.4.3. Odpowiedzialność cywilna i jej rodzaje
2.4.4. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania
2.4.5. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań
2.4.6. Wygaśnięcie zobowiązań
Refleksje i pytania sprawdzające
2.5. Umowy
2.5.1. Pojęcie i rodzaje umów
2.5.2. Czynniki kształtujące stosunki umowne
2.5.3. Tryb zawierania umów
2.5.4. Formy zawierania umów
Refleksje i pytania sprawdzające
2.6. Charakterystyka wybranych umów z Kodeksu cywilnego
2.6.1. Umowa sprzedaży
2.6.2. Umowa o dzieło
2.6.3. Umowa zlecenia
2.6.4. Umowa najmu
2.6.5. Umowa dzierżawy
2.6.6. Umowa leasingu
Refleksje i pytania sprawdzające
2.7. Prawo spadkowe
2.7.1. Podstawowe pojęcia
2.7.2. Dziedziczenie testamentowe
2.7.3. Dziedziczenie ustawowe
2.7.4. Dział spadku
Refleksje i pytania sprawdzające
3. PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Małżeństwo
3.3. Stosunki majątkowe w małżeństwie
3.4. Zniesienie wspólności ustawowej
3.5. Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania
3.6. Rodzice i dzieci – władza rodzicielska
3.7. Obowiązek alimentacyjny
3.8. Opieka i kuratela
Refleksje i pytania sprawdzające
4. PRAWO GOSPODARCZE
4.1. Wiadomości wstępne
4.2. Działalność gospodarcza
4.3. Krajowy Rejestr Sądowy
Refl eksje i pytania sprawdzające
4.4. Spółdzielnie
4.5. Spółki
4.5.1. Spółka cywilna
4.5.2. Spółki prawa handlowego
Refleksje i pytania sprawdzające
4.6. Przedsiębiorstwa państwowe
4.7. Stowarzyszenia i fundacje
Refleksje i pytania sprawdzające
4.8. Zawieranie umów w trybie zamówień publicznych
4.9. Ochrona praw konsumenta
Refleksje i pytania sprawdzające
4.10. Prawo autorskie i własność intelektualna w działalności przedsiębiorcy
4.11. Dane osobowe
5. POSTĘPOWANIE CYWILNE
5.1. Pojęcie i rodzaje postępowania cywilnego
5.2. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji
5.3. Środki odwoławcze
Refleksje i pytania sprawdzające
6. PRAWO PRACY
6.1. Przedmiot i źródła prawa pracy
6.2. Stosunek pracy i jego rodzaje
6.3. Umowa o pracę i jej rodzaje
6.4. Obowiązki pracodawcy i pracownika
6.5. Wynagrodzenie za pracę
6.6. Czas pracy
6.7. Urlopy pracownicze
6.8. Odpowiedzialność pracownika i jej rodzaje
6.9. Obowiązki pracodawcy w stosunku do kształcących się
6.10. Ustanie stosunku pracy
6.11. Roszczenia związane z wadliwym rozwiązaniem umowy o pracę
6.12. Świadectwa pracy
6.13. Rozstrzyganie sporów wynikających ze stosunków pracy
6.14. Ochrona pracy
6.15. Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa
Refleksje i pytania sprawdzające
7. PRAWO ADMINISTRACYJNE
7.1. Pojęcie administracji i prawa administracyjnego
7.2. Organy administracji rządowej
7.3. Organy administracji samorządowej
7.4. Podstawowe formy działania administracji
7.5. Postępowanie administracyjne – pojęcie i zakres
7.6. Ogólne postępowanie administracyjne
7.7. Postępowanie egzekucyjne w administracji
Refleksje i pytania sprawdzające
8. PRAWO FINANSOWE
8.1. Pojęcie i działy prawa finansowego
8.2. Prawo finansów publicznych
8.3. Prawo podatkowe
8.4. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe
8.5. Postępowanie podatkowe
8.6. Prawo bankowe
8.7. Prawo ubezpieczeniowe
8.7.1. Pojęcie i klasyfikacja ubezpieczeń
8.7.2. Prawo o ubezpieczeniach społecznych
8.7.3. Powszechne ubezpieczenia zdrowotne
8.7.4. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe
Refleksje i pytania sprawdzające
8.8. Prawo o papierach wartościowych i ich obrocie
8.8.1. Pojęcie i rodzaje papierów wartościowych
8.8.2. Prawo wekslowe
8.8.3. Prawo czekowe
8.8.4. Prawo o obligacjach
8.8.5. Obrót papierami wartościowymi w Polsce
Refleksje i pytania sprawdzające
9. PRAWO KARNE
9.1. Ogólna charakterystyka prawa karnego
9.2. Przestępstwa
9.3. Odpowiedzialność karna
9.4. System kar
9.5. Wykroczenia
9.6. Postępowanie w sprawach o wykroczenia
9.7. Ochrona obrotu gospodarczego
Refleksje i pytania sprawdzające
BIBLIOGRAFIA
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

Kontakt

CAFE KSIĘGARNIA TAJNE KOMPLETY
Przejście Garncarskie 2
Wrocław 50-107
(71) 714-23-80 pn-sb: 11.00-20.00 nd: 12.00-18.00
tajnekomplety@fundacja-karpowicz.org