Dodano produkt do koszyka

Dostęp do prawa. Ujęcie socjologiczne

ebook

Dostęp do prawa. Ujęcie socjologiczne

Jan Winczorek

Wydawca: Scholar

Cena: 48.00 zł 37.00 brutto

Format:
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł brutto
Opis produktu
Problematyka monografii dotyczy (...) kwestii kluczowych z punktu widzenia społeczeństwa oraz jakości jego instytucji. Kwestie dostępu do prawa były rzadko podejmowane przez polskich socjologów prawa, w odróżnieniu od socjologów ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej, gdzie stanowiły one, i nadal stanowią, ważny przedmiot badań empirycznych i debaty teoretycznej, co z kolei stanowi impuls dla rozwoju socjologii prawa jako dziedziny nauki. Ponadto recenzowana monografia w sposób niezwykle obszerny i rzetelny przedstawia całość dorobku zagranicznego oraz polskiego i jest przykładem twórczej analizy tego dorobku, opartej na istotnych kompetencjach – teoretycznych i empirycznych – jej autora. Należy dodać, iż autor monografii jest jednocześnie autorem wspomnianych rzadkich badań oraz opracowań związanych z problemem dostępu do prawa.
Z recenzji prof. dr hab. Grażyny Skąpskiej

Temat dostępu do prawa nie został do tej pory wszechstronnie opracowany w rodzimej literaturze. Mamy rozproszone, wąskie studia, które najczęściej nie pokazują złożoności nie tylko samego zagadnienia, ale też dyskusji prowadzonych na ten temat w światowej nauce. Recenzowana pozycja wyróżnia się na tym tle jako próba całościowego ujęcia tematu. Już to powoduje, że praca Jana Winczorka niewątpliwie będzie stanowiła punkt wyjścia dla następnych prób naukowych podejmowanych w tej dziedzinie. Nie mam żadnych wątpliwości, że w polskiej literaturze naukowej podobnej pracy nie znajdziemy.
Z recenzji dr. hab. Mateusza Stępnia

Jan Winczorek, dr, jest prawnikiem i socjologiem, pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu teoretycznej i empirycznej socjologii prawa. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia dostępu do prawa i funkcjonowania instytucji prawnych, teorii socjologicznej i teorii prawa. W tym obszarze był doradcą wielu polskich instytucji publicznych i prywatnych.

Tytuł
Dostęp do prawa. Ujęcie socjologiczne
Autor
Jan Winczorek
Język
polski
Wydawnictwo
Scholar
ISBN
978-83-65390-25-7
Rok wydania
2019
Liczba stron
422
Format
pdf
Spis treści
Spis treści
Wstęp 11
Część I. Koncepcje dostępu do prawa 19
Rozdział 1. Aksjologia, prakseologia i ideologia 21
Dostęp do prawa jako dostęp do tekstu prawnego 25
Dostęp do prawa jako prawna ochrona grup mniejszościowych 30
Dostęp do prawa jako dostęp do sądu 32
Dostęp do prawa jako dostęp do prawników 38
Dostęp do prawa jako prawo człowieka 44
Dostęp do prawa jako dostęp do sprawiedliwości 47
Instrumentalne ujęcia dostępu do prawa 50
Krytyka, kontrola i new public management 54
Dostęp do prawa między centralizmem a aktywizmem 58
Rozdział 2. Narzędzia 61
Nieodpłatne usługi prawnicze 62
Usługi quasi-prawnicze 68
Nietypowe formy świadczenia usług prawniczych 72
Informowanie o prawie i edukacja prawna 76
Finansowanie postępowań i pomocy prawnej 85
Efektywność i jakość sądownictwa 91
Partycypacja i deliberacja 100
W stronę klasyfikacji 104
Retoryka reakcji i polityka oparta na dowodach 108
Rozdział 3. Socjologicznoprawne teorie dostępności i niedostępności 111
Dawniejsze ujęcia dostępu do prawa 114
Perspektywa paths to justice 126
Ujęcia dostępu do prawa w polskiej socjologii prawa 129
Ujęcie dostępu do prawa w teorii systemów Niklasa Luhmanna 133
Wnioski 138
Część II. Ścieżki do sprawiedliwości 141
Rozdział 4. Dostęp do prawa w badaniach zagranicznych 143
Przemiany i uwarunkowania badań nad dostępem do prawa 144
Doświadczanie problemów prawnych 145
Działania podejmowane w związku z problemami prawnymi 152
Inne obszary badań 157
Wnioski 164
Rozdział 5. Polskie ścieżki do sprawiedliwości 165
Doświadczanie problemów prawnych 166
Charakterystyka problemów prawnych 169
Podejmowane działania 172
Okoliczności sprzyjające posiadaniu problemów prawnych 177
Bariery korzystania z prawa 184
KOL, kapitalizm i hegemonia prawa 201
Wnioski 206
Część III. Dostęp do prawa a publiczne systemy pomocy prawnej 211
Rozdział 6. Systemy nieodpłatnej pomocy prawnej w doświadczeniach zagranicznych 213
Wzrastające obciążenia budżetowe – przypadek Anglii i Walii 215
Pomoc prawna a welfare state w krajach nordyckich 217
Pomoc prawna a jakość administracji – system holenderski 221
Zdecentralizowane mechanizmy pomocy prawnej w USA 223
Rozproszone mechanizmy judicare w Niemczech i Francji 225
Konstytucyjnie uregulowana pomoc prawna w Brazylii i RPA 227
Próby modernizacji w krajach Europy Środkowej: Litwa i Chorwacja 230
Wnioski 232
Rozdział 7. Ubezpieczenia ochrony prawnej – próba analizy porównawczej 235
LEI jako metoda finansowania pomocy prawnej 237
LEI w różnych krajach Europy 239
Teoretyczne wyjaśnienia rozpowszechnienia LEI 242
LEI w świetle analiz statystycznych 244
LEI w świetle jakościowej analizy porównawczej 249
Wnioski 254
Rozdział 8. Modelowanie pomocy prawnej. Wnioski z polskich prac legislacyjnych 255
Nieodpłatna pomoc prawna w Polsce przed 2015 r. 257
Główne założenia badań popytu na nieodpłatną pomoc prawną 259
Pomiary popytu w przeddzień uchwalenia ustawy 262
Rozwiązania w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej z 2015 r. 267
Szacunki kosztów 271
System nieodpłatnej pomocy prawnej po trzech latach 276
Nowelizacja z 2018 r. i dalsze kierunki rozwoju systemu 281
Wnioski 284
Część IV. Komunikacyjne uwarunkowania dostępu do prawa 287
Rozdział 9. Dlaczego w Polsce nie ma mediacji? 289
Mediacja w świetle danych zastanych i badań polskich 291
Postrzeganie mediacji 293
Praktyka mediacji 297
Wnioski 307
Rozdział 10. Komunikacja w sądzie. Dwa studia 311
Dwa badania komunikacji 313
Oczekiwany model komunikacji 316
Ograniczenia i dewiacje 320
Oczekiwany model komunikacji w praktyce 322
Technika uzasadniania 334
Wnioski 342
Zakończenie. Wykluczenie, pornografia i dostęp do prawa 345
Wykluczenie w systemach funkcjonalnych 348
Teoria systemów a wykluczenie prawne 350
Wykluczenie pierwotne i wtórne 352
Socjologia i metafory wykluczenia 357
Kilka przykładów 360
Wykluczenie wtórne a zróżnicowanie funkcjonalne 366
Nędza systemów i systemy nędzy 369
Bibliografia 377
Indeks osób 415
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

Kontakt

CAFE KSIĘGARNIA TAJNE KOMPLETY
Przejście Garncarskie 2
Wrocław 50-107
(71) 714-23-80 pn-sb: 11.00-20.00 nd: 12.00-18.00
tajnekomplety@fundacja-karpowicz.org