Dodano produkt do koszyka

Dokumentacja gabinetu lekarza POZ. Wzory pism, komentarz i orzecznictwo

ebook

Dokumentacja gabinetu lekarza POZ. Wzory pism, komentarz i orzecznictwo

Ewa Mazur-Pawłowska

Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA

Cena: 110.00 zł 99.00 brutto

Format:
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł brutto
Opis produktu
Książka prezentuje najważniejsze procedury związane z prowadzeniem gabinetu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. To właśnie lekarz POZ koordynuje proces leczenia oraz podejmuje decyzje o wystawieniu skierowania do innych specjalistów, aby jak najlepiej zająć się problemem zdrowotnym pacjenta.

Autorka szczegółowo omawia zagadnienia dotyczące m.in.:
• obowiązków prowadzenia dokumentacji, w tym karty przyjęć i zabiegów, książeczki zdrowia, regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego;
• postępowania z odpadami medycznymi;
• procedur sanitarnych i sterylizacyjnych;
• sposobu postępowania w razie zranienia;
• udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi, osobie przez niego upoważnionej i wskazanym w ustawie o działalności leczniczej instytucjom;
• wdrożenia i stosowania przepisów o ochronie danych osobowych – RODO.

Wyjaśnienia i komentarze są uzupełnione o wzory dokumentów, procedur, instrukcji wykorzystywanych w działalności podstawowej opieki zdrowotnej.

Wzory pism dostępne są w wersji elektronicznej do pobrania ze strony: www.dokumentacja-gabinetu-lekarza-poz.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Można je modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Opracowanie jest przeznaczone zarówno dla lekarzy, jak i właścicieli oraz menedżerów gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej.

Tytuł
Dokumentacja gabinetu lekarza POZ. Wzory pism, komentarz i orzecznictwo
Autor
Ewa Mazur-Pawłowska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-893-7
Seria
Poradniki ABC Zdrowie
Rok wydania
2022
Liczba stron
284
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów   | str. 13
Wprowadzenie   | str. 15

Podstawowa opieka zdrowotna | str. 15
Kwalifikacje lekarza POZ | str. 16
Kwalifikacje pielęgniarki POZ | str. 17
Kwalifikacje położnej POZ | str. 17
Deklaracja wyboru | str. 18

Wzory do Wprowadzenia   | str. 21

Deklaracja wyboru lekarza | str. 23
Deklaracja wyboru pielęgniarki | str. 26
Deklaracja wyboru położnej | str. 29

Rozdział 1. Działalność lecznicza   | str. 33

Działalność lecznicza a obowiązki | str. 33
Odpady medyczne | str. 34
Sprawozdania statystyczne | str. 34
Teleporady | str. 36
Warunki lokalowe prowadzenia działalności leczniczej | str. 38
Różnice pomiędzy praktyką a podmiotem leczniczym | str. 40

Wzory do rozdziału 1   | str. 43

MZ-6 | str. 45
MZ-11 | str. 48
MZ-24 | str. 56
MZ-88 | str. 57
MZ-89 | str. 60
ZD-3 | str. 69
Brak możliwości oceny stanu zdrowia pacjenta | str. 74
Odmowa wystawienia e-recepty | str. 75
Odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego w ramach teleporady | str. 76
Nieodbycie się teleporady | str. 77

Rozdział 2. Dokumentacja medyczna   | str. 78

Uwagi ogólne | str. 78
Dokumentacja zbiorcza | str. 84
Księga przyjęć | str. 84
Księga pracowni diagnostycznej | str. 84
Księga zabiegów | str. 85
Dokumentacja indywidualna | str. 85
Książeczka zdrowia dziecka | str. 88
Skierowanie | str. 88
Historia zdrowia i choroby | str. 89

Wzory do rozdziału 2   | str. 91

Księga przyjęć | str. 93
Księga pracowni diagnostyczna | str. 94
Księga zabiegów | str. 95
Książeczka zdrowia dziecka | str. 96
Skierowanie | str. 98

Rozdział 3. Dokumentacja administracyjna   | str. 99

Regulamin organizacyjny | str. 99
Kontrole wewnętrzne | str. 100
Raport o bezpieczeństwie i higienie pracy (wyłącznie podmioty lecznicze) | str. 101
Prawa pacjenta | str. 101
Informacja dotycząca monitoringu | str. 102
Informacja dotycząca zakazu palenia | str. 103
Cennik | str. 103

Wzory do rozdziału 3   | str. 105

Regulamin organizacyjny (dla podmiotów mających kontrakt z NFZ) | str. 107
Procedura przeprowadzania kontroli wewnętrznej | str. 112
Protokół kontroli wewnętrznej | str. 114
Raport o bezpieczeństwie i higienie pracy | str. 117
Wybrane prawa pacjenta | str. 119
Informacja o monitoringu dla pracowników | str. 122

Rozdział 4. Procedury sanitarne i sterylizacyjne   | str. 123

Zagadnienia wstępne | str. 123
Procedury sanitarne | str. 123
Procedury sterylizacyjne | str. 124
Zasady pakowania pakietów | str. 125
Czy można prać ubrania robocze w domu? | str. 125
Potwierdzenie zapoznania się z procedurami | str. 126

Wzory do rozdziału 4   | str. 127

Plan higieny | str. 129
Procedura dezynfekcji i mycia narzędzi oraz sprzętu medycznego wielokrotnego użytku | str. 133
Procedura dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni | str. 135
Procedura dezynfekcji powierzchni skażonych materiałem organicznym | str. 137
Procedura higienicznego mycia i pielęgnacji rąk | str. 139
Procedura higienicznej dezynfekcji rąk | str. 141
Środki używane do dezynfekcji | str. 143
Procedura otwierania opakowań sterylnych | str. 144
Procedura pakowania materiałów w opakowania papierowo­‑foliowe | str. 146
Procedura przechowywania materiału i narzędzi po sterylizacji | str. 148
Procedura dotycząca podstawowych zasad sterylizacji | str. 149
Procedura transportu narzędzi do sterylizacji | str. 153
Potwierdzenie zapoznania się z procedurami sterylizacyjnymi | str. 154
Procedura prania brudnej bielizny | str. 155
Potwierdzenie zapoznania się z procedurami sanitarnymi | str. 157

Rozdział 5. Procedury dotyczące odpadów medycznych   | str. 158

Uwagi wprowadzające | str. 158
Odpady niebezpieczne | str. 158
Właściwości powodujące, że odpady są niebezpieczne | str. 159
Składniki, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi | str. 159
Zbieranie – magazynowanie | str. 159
Umowa z podmiotem odbierającym odpady medyczne | str. 160
Odpowiedzialność wytwórcy | str. 160
Karta przekazania odpadów | str. 161
Potwierdzenie unieszkodliwienia odpadów | str. 162
Przechowywanie i udostępnianie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie | str. 162
Ewidencja odpadów | str. 163
Zbiorcze zestawienie o odpadach | str. 164
Postępowanie z odpadami medycznymi | str. 164
Podział odpadów i sposób segregacji | str. 164
Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach | str. 166
Czas przechowywania odpadów medycznych | str. 166
Oznakowanie worka i pojemników | str. 166
Miejsce magazynowania: temperatury i czas przechowywania | str. 167
Urządzenia chłodnicze stacjonarne i przenośne | str. 167
Procedury dotyczące odpadów medycznych | str. 169

20.1. Procedura postępowania z odpadami medycznymi   | str. 169
20.2. Procedura mycia i dezynfekcji lodówki   | str. 169
20.3. Procedura transportu wewnętrznego odpadów medycznych   | str. 169
20.4. Instrukcja kontroli temperatury w urządzeniu chłodniczym   | str. 170
Wzory do rozdziału 5   | str. 171

Biologiczne czynniki chorobotwórcze | str. 173
Procedura postępowania z odpadami medycznymi | str. 175
Procedura mycia i dezynfekcji lodówek | str. 179
Procedura transportowania odpadów medycznych | str. 181
Instrukcja kontroli temperatury w urządzeniu chłodniczym | str. 183
Potwierdzenie zapoznania się z procedurami w zakresie odpadów medycznych | str. 184

Rozdział 6. Zranienie w gabinecie   | str. 185

Procedury zranień  | str. 185
Na kim ciąży obowiązek sporządzenia procedur zranień? | str. 186
Zakres procedur | str. 186
Forma sporządzenia procedur | str. 187
Aktualizacja procedur | str. 187
O czym pracodawca ma informować pracowników? | str. 188
Procedury zapobiegania zakażeniom | str. 188

7.1.    Procedura zapobiegania zakażeniom w wyniku zranień ostrymi narzędziami   | str. 188
7.2.    Procedura zastosowania środków ochrony indywidualnej   | str. 189
7.3.    Procedura poekspozycyjna   | str. 189
7.4.    Indywidualna karta ekspozycji   | str. 190

Kiedy dochodzi do ekspozycji? | str. 191
Znane źródło potencjalnego zakażenia | str. 191
Nieznane źródło potencjalnego zakażenia | str. 191
Rejestr zranień | str. 192
Procedura używania środków chemicznych | str. 192
Procedura postępowania z ostrymi narzędziami | str. 193
Raport zranień | str. 193

Wzory do rozdziału 6   | str. 195

Procedura zapobiegania zakażeniom w wyniku zranień ostrymi narzędziami | str. 197
Procedura zastosowania środków ochrony indywidualnej | str. 202
Procedura poekspozycyjna | str. 206
Indywidualna karta ekspozycji | str. 209
Rejestr zranień | str. 211
Procedura używania środków chemicznych | str. 212
Procedura postępowania z ostrymi narzędziami | str. 215
Raport o bezpieczeństwie i higienie pracy | str. 218
Potwierdzenie zapoznania się z procedurami zranień | str. 220
ZLK-1 | str. 221
Instrukcja postępowania w przypadku zranienia | str. 223
Instrukcja postępowania po ekspozycji błon śluzowych | str. 224
Instrukcja postępowania po ekspozycji oka | str. 225

Rozdział 7. Szkodliwe czynniki biologiczne   | str. 226

Uwagi wprowadzające | str. 226

1.1.    Klasyfikacja i wykaz szkodliwych czynników biologicznych   | str. 226
1.2.    Procedura określająca szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez czynniki biologiczne   | str. 227
1.3.    Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3   | str. 227
1.4.    Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3   | str. 228

Kto ma dostęp do rejestrów? | str. 228
Co należy zrobić, gdy u pracownika rozpoznano chorobę, która może być skutkiem narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego? | str. 229

Wzory do rozdziału 7   | str. 231

Klasyfikacja i wykaz szkodliwych czynników biologicznych | str. 233
Procedura określająca szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez czynniki biologiczne | str. 236
Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 | str. 239
Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 | str. 240
Potwierdzenie zapoznania się z procedurami dotyczącymi zagrożeń biologicznych | str. 242

Rozdział 8. RODO   | str. 243

Obowiązek informacyjny | str. 243
Jak przekazać informacje pacjentowi? | str. 245
Zgody na przetwarzanie danych | str. 245
Zgody na przetwarzanie danych osobowych pacjenta w innych celach niż udzielanie świadczeń leczniczych | str. 246
Weryfikacja pacjenta | str. 247
Dokumentacja pacjenta | str. 248
Sposób przechowywania | str. 249
Elementy konieczne do ważności i skuteczności czynności | str. 249
Dokumentacja leczenia nieletniego | str. 249
Opiekun faktyczny | str. 250

Wzory do rozdziału 8   | str. 257

Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu lub braku upoważnienia osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych | str. 259
Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu lub braku upoważnienia osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji | str. 260
Informacja o prawach pacjenta | str. 261
Oświadczenie rodzica | str. 264
Oświadczenie opiekuna prawnego | str. 265

Rozdział 9. Udostępnianie dokumentacji   | str. 266

Uwagi ogólne | str. 266
Sposób udostępnienia dokumentacji medycznej | str. 268
Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej | str. 269
Przyjęcie wniosku o wydanie dokumentacji | str. 269
Przygotowanie dokumentacji | str. 270
Rejestr wydanej dokumentacji medycznej | str. 271

Wzory do rozdziału 9   | str. 277

Udostępnienie dokumentacji medycznej | str. 279
Wniosek pacjenta o udostępnienie dokumentacji medycznej | str. 280
Potwierdzenie udostępnienia dokumentacji medycznej | str. 281
Rejestr udostępnienia dokumentacji medycznej | str. 283
Upoważnienie | str. 284
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Do koszyka
Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Do koszyka
Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Do koszyka
Kontakt

CAFE KSIĘGARNIA TAJNE KOMPLETY
Przejście Garncarskie 2
Wrocław 50-107
(71) 714-23-80 pn-sb: 11.00-20.00 nd: 12.00-18.00
tajnekomplety@fundacja-karpowicz.org

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.