Dodano produkt do koszyka

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej

ebook

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95 zł 18.00 brutto

Format:

Pobierz fragment

Koszty dostawy:
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł brutto
Opis produktu
Do przygotowania niniejszego opracowania skłoniły nas zarówno zapotrzebowanie ze strony studentów chemii na skrypt zawierający opis ćwiczeń wykonywanych w laboratorium chemii fizycznej, jak i wieloletnie doświadczenie zdobyte w czasie organizowania i prowadzenia zajęć z chemii fizycznej na kierunku chemicznym Wydziału Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.
Zakres opisanych ćwiczeń laboratoryjnych jest dostosowany do trzydziestu dziewięciu zestawów ćwiczeniowych wykonywanych w Katedrze Chemii Fizycznej UŁ. Skrypt nie uwzględnia ćwiczeń z tych działów chemii fizycznej, które nie są reprezentowane w naszym laboratorium. Poszczególne rozdziały dotyczące wybranych zagadnień z chemii fizycznej zawierają wstępy teoretyczne, które stanowią wprowadzenie do problematyki wykonywanych ćwiczeń. Każde ćwiczenie zawiera dość szczegółowo określony cel, z którego na ogół wynika wybór metody pomiarowej. W opracowaniu ćwiczenia zawarty jest zawsze opis układu pomiarowego (często ze schematem aparatury), spis stosowanych odczynników chemicznych, sposób wykonania eksperymentu oraz opracowanie i dyskusja uzyskanych rezultatów badań. Czasochłonność wykonywania wszystkich ćwiczeń została dostosowana do zajęć czterogodzinnych. Studenci wykonują ćwiczenia indywidualnie, a wyniki pomiarów opracowują w formie sprawozdań. Ze względu na to, że niniejsze opracowanie obejmuje tylko te zagadnienia, które są niezbędne do wykonania ćwiczeń, nie może ono stanowić jedynego źródła wiedzy koniecznej do zdania egzaminu. Spis podręczników i opracowań o charakterze monograficznym z dziedziny chemii fizycznej został zamieszczony za wstępem, natomiast na końcu każdego rozdziału podano numery zalecanych pozycji literaturowych dotyczących omawianej tematyki.

Tytuł
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN
978-83-8142-503-2
Rok wydania
2007 Łódź
Wydanie
2
Liczba stron
388
Format
pdf
Spis treści
WSTĘP 7
LITERATURA 8

1. METODYKA PRACY W LABORATORIUM CHEMII FIZYCZNEJ 9
1.1. Przygotowanie i wykonanie pomiaru w pracowni studenckiej 9
1.2. Przedstawienie i opracowanie wyników pomiarów 10
1.2.1. Tabele i wykresy 10
1.2.2. Graficzne opracowanie wyników pomiarów 17
1.2.3. Numeryczne opracowanie wyników pomiarów 23
1.2.4. Elementy rachunku błędu 27

2. JEDNOSTKI I STAŁE FIZYCZNE 36
2.1. Układ jednostek 36
2.2. Wartości liczbowe ważniejszych stałych fizykochemicznych 40
2.3. Alfabet grecki 40

3. OPTYCZNE I ELEKTRYCZNE WŁASNOŚCI SUBSTANCJI 41
3.1. Widma absorpcyjne 41
Ćwiczenie 3.1.1. Wyznaczanie punktu izozbestycznego p-nitrofenolu 53
Ćwiczenie 3.1.2. Spektrofotometryczne oznaczanie stężenia jonów żelaza Fe(III) 58
3.2. Refraktometria 63
Ćwiczenie 3.2.1. Refrakcja dwuskładnikowych mieszanin organicznych 69
3.3. Interferometria 73
Ćwiczenie 3.3.1. Zastosowanie metody interferometrycznej do oznaczania stężenia roztworu 77
3.4. Aktywność optyczna związków chemicznych 80
Ćwiczenie 3.4.1. Wyznaczanie skręcalności właściwej sacharozy 82
3.5. Polaryzacja dielektryczna 87
Ćwiczenie 3.5.1. Względna przenikalność elektryczna cieczy organicznych 94
Ćwiczenie 3.5.2. Wyznaczanie momentu dipolowego cieczy polarnych 97
3.6. Elektryczne własności ciał stałych 101
Ćwiczenie 3.6.1. Temperaturowa charakterystyka termistora typu NTC 108

4. TERMODYNAMIKA CHEMICZNA 112
4.1. Efekty cieplne reakcji chemicznych i procesów fizykochemicznych 112
Ćwiczenie 4.1.1. Wyznaczanie entalpii tworzenia związku organicznego na podstawie pomiaru jego ciepła spalania 122
Ćwiczenie 4.1.2. Wyznaczanie ciepła właściwego cieczy metodą kalorymetryczną 132
Ćwiczenie 4.1.3. Entalpia rozpuszczania elektrolitu w wodzie 139
4.2. Równowagi fazowe w układach jedno- i wieloskładnikowych 150
Ćwiczenie 4.2.1. Wyznaczanie entalpii i entropii parowania wody na podstawie pomiaru temperaturowego współczynnika prężności pary 157
Ćwiczenie 4.2.2. Równowaga cieczpara w układzie dwuskładnikowym 166
Ćwiczenie 4.2.3. Izoterma rozpuszczalności w układzie trójskładnikowym 178
Ćwiczenie 4.2.4. Wyznaczanie współczynnika podziału w układzie: wodakwas octowychloroform metodą potencjometryczną 184
Ćwiczenie 4.2.5. Wyznaczanie współczynnika podziału w układzie: woda acetontetrachloroetylen metodą refraktometryczną 193
4.3. Wielkości cząstkowe molowe 200
Ćwiczenie 4.3.1. Wyznaczanie cząstkowych molowych objętości wody i alkoholu w temperaturze 25°C 205
4.4. Oznaczanie masy cząsteczkowej substancji 209
Ćwiczenie 4.4.1. Wyznaczanie masy cząsteczkowej substancji metodą ebuliometryczną 210
Ćwiczenie 4.4.2. Wyznaczanie masy cząsteczkowej cieczy lotnej metodą V. Meyera 218
Ćwiczenie 4.4.3. Zastosowanie destylacji z parą wodną do oznaczania masy cząsteczkowej cieczy niemieszającej się z wodą 225

5. ZJAWISKA TRANSPORTU W CIECZACH 232
5.1. Lepkość cieczy 232
Ćwiczenie 5.1.1. Wyznaczanie lepkości wodnych roztworów sacharozy 243
Ćwiczenie 5.1.2. Wyznaczanie termodynamicznych funkcji aktywacji lepkiego przepływu cieczy 247
Ćwiczenie 5.1.3. Lepkościowo średnia masa cząsteczkowa polimeru 250

6. ZJAWISKA POWIERZCHNIOWE 258
6.1. Napięcie powierzchniowe cieczy 258
Ćwiczenie 6.1.1. Zależność napięcia powierzchniowego wody od stężenia mydła 268
Ćwiczenie 6.1.2. Zależność napięcia powierzchniowego 1,4-dioksanu od temperatury 272
Ćwiczenie 6.1.3. Wyznaczanie wartości parachory substancji organicznych 274
6.2. Adsorpcja 279
Ćwiczenie 6.2.1. Adsorpcja kwasu octowego na węglu aktywnym 285

7. KINETYKA CHEMICZNA 289
7.1. Podstawowe zagadnienia kinetyki chemicznej 289
Ćwiczenie 7.1.1. Wpływ rodzaju kwasu na szybkość inwersji sacharozy 306
Ćwiczenie 7.1.2. Wpływ stężenia kwasu na szybkość hydrolizy octanu etylu 313
Ćwiczenie 7.1.3. Wyznaczanie stałej szybkości i rzędu reakcji metodą całkową (wariant graficzny) 318
Ćwiczenie 7.1.4. Energia aktywacji jodowania acetonu 321

8. ELEKTROCHEMIA 326
8.1. Przewodnictwo i równowagi jonowe w roztworach elektrolitów 326
Ćwiczenie 8.1.1. Przewodnictwo graniczne mocnego elektrolitu 340
Ćwiczenie 8.1.2. Wyznaczanie stałej dysocjacji kwasu octowego poprzez pomiar przewodnictwa 341
Ćwiczenie 8.1.3. Entalpia dysocjacji kwasu octowego 343
Ćwiczenie 8.1.4. Miareczkowanie konduktometryczne 347
Ćwiczenie 8.1.5. Wyznaczanie stałej dysocjacji kwasu mlekowego metodą potencjometryczną 353
Ćwiczenie 8.1.6. Wyznaczanie współczynników aktywności soli trudno rozpuszczalnej metodą pomiaru rozpuszczalności 361
Ćwiczenie 8.1.7. Oznaczanie punktu izoelektrycznego żelatyny 369
8.2. Siła elektromotoryczna ogniwa 376
Ćwiczenie 8.2.1. Wyznaczanie funkcji termodynamicznych ΔG, ΔS, ΔH reakcji zachodzącej w ogniwie 383
Ćwiczenie 8.2.2. Siła elektromotoryczna ogniwa stężeniowego 385
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

Kontakt

CAFE KSIĘGARNIA TAJNE KOMPLETY
Przejście Garncarskie 2
Wrocław 50-107
(71) 714-23-80 pn-sb: 11.00-20.00 nd: 12.00-18.00
tajnekomplety@fundacja-karpowicz.org

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.