Dodano produkt do koszyka

Chemia materiałów opakowaniowych

ebook

Chemia materiałów opakowaniowych

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena: 49.00 zł 44.00 brutto

Format:

Pobierz fragment

Koszty dostawy:
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł brutto
Opis produktu
Deklarację zgodności dla opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością uznaje się za jeden z najlepiej znanych oraz najbardziej spornych dokumentów odnoszących się do materiałów do opakowań dla produktów spożywczych. Od wielu lat to zagadnienie jest przedmiotem licznych dyskusji i polemik. Jednakże warto również zwrócić uwagę na inny aspekt i poddać go krytycznej analizie, a mianowicie zagadnienie przydatności technologicznej w przemyśle spożywczym. Biorąc pod uwagę przepisy unijne, niniejsze zagadnienie jest niezwykle istotne ze względu na bezpieczeństwo i legalne stosowanie pojemników dla żywności. Z drugiej strony brak jest dokładnej definicji przydatności technologicznej w obowiązujących obecnie przepisach czy standardach jakościowych, chociaż wspomina się o tym w literaturze naukowej. Ponadto niezbędne jest przeanalizowanie zagadnienia przydatności technologicznej z perspektywy różnych oddziałujących na nią czynników jak: skład chemiczny pojemników dla żywności czy materiałów będących z nią w kontakcie; klasyfikacja technologiczna pojemników; profil chemiczny pakowanej żywności; proces produkcji i pakowania; oraz zagadnienie właściwych procedur przechowywania materiałów do produkcji opakowań i pakowanych produktów. Niniejsza praca ma za zadanie przedstawić kilka praktycznych zastosowań w nawiązaniu do relacji między składem chemicznym materiałów do produkcji opakowań a przewidywalnym zachowaniem pojemników w „normalnych warunkach”.

Tytuł
Chemia materiałów opakowaniowych
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
Tłumaczenie
Agnieszka Błaszczak
ISBN
978-83-01-19247-1
Rok wydania
2017 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
166
Format
epub, mobi
Spis treści
1. Wpływ składu chemicznego opakowań żywności na przydatność technologiczną: kwestie bezpieczeństwa i higieny żywności 9
1.1. Bezpieczeństwo żywności a materiały opakowaniowe 11
1.2. Aspekty prawne w Unii Europejskiej: obecna sytuacja 17
1.3. Deklaracja zgodności dla opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością 19
1.4. Zagadnienie przydatności technologicznej materiałów do produkcji opakowań żywności 24
1.5. Przewidywalne zachowanie opakowań do żywności w normalnych warunkach użytkowania. Zastosowania praktyczne 27
Bibliografia 29

2. Zanieczyszczenia nieorganiczne żywności jako wynik oddziaływania opakowań 31
2.1. Wprowadzenie 33
2.2. Regulacje prawne 34
2.3. Metody analityczne 37
2.4. Zanieczyszczenie metalami i toksykologia 39
2.4.1. Aluminium 39
2.4.2. Cyna 40
2.4.3. Ołów 40
2.4.4. Kadm 40
2.4.5. Arsen 41
2.4.6. System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach 41
2.5. Przykładowe materiały opakowaniowe 41
2.5.1. Stal nierdzewna i szkło 41
2.5.2. Metalowe puszki i tuby 42
2.5.3. Folie z regenerowanej celulozy 46
2.5.4. Materiały z tworzyw sztucznych 46
2.5.5. Opakowania aktywne i inteligentne: nanotechnologie 48
2.6. Metale a żywność dietetyczna i konserwowana 51
2.7. Wnioski 56
Bibliografia 56

3. Plastyfikatory wykorzystywane przy produkcji PVC przeznaczonego do żywności: ocena migracji specyficznej 61
3.1. Wprowadzenie 63
3.1.1. Ftalany 64
3.1.2. Epoksydowany olej sojowy 65
3.1.3. Inne plastyfikatory monomeryczne 66
3.1.4. Poliadypiniany 68
3.2. Badania limitów migracji specyficznej w żywności i płynach modelowych imitujących żywność 69
3.2.1. Metody badań ftalanów 69
3.2.2. Metoda QuEChERS: studium przypadku 70
3.2.3. Metody analizy dla ATBC, DBS, DEHA, DINCH, mono i poddanych częściowemu oddziaływaniu octanów diglicerydów kwasów tłuszczowych 73
3.2.4. Metoda analizy ESBO w żywności 74
3.2.5. Analiza poliadypinianów 76
3.3. Wnioski 79
Bibliografia 80

4. Organiczne zanieczyszczenia opakowań – nowe zagrożenia 83
4.1. Przemysł spożywczy i zasady HACCP 85
4.2. Zidentyfikowane zagrożenia chemiczne w przemyśle spożywczym a materiały opakowaniowe do kontaktu z żywnością 89
4.3. Organiczne zanieczyszczenia materiałów do kontaktu z żywnością – perspektywa europejska 92
4.4. Inne problemy: substancje wzbudzające szczególnie duże obawy 96
Bibliografia 99

5. Chemiczne i mikrobiologiczne aspekty interakcji żywności i opakowań do żywności 101
5.1. Wprowadzenie 102
5.2. Materiały do produkcji opakowań jako źródło mikroflory w żywności 103
5.3. Wskaźnik przeżywalności mikroorganizmów na powierzchni różnych materiałów do pakowania 107
5.4. Adhezja i powstawanie biofilmów na powierzchni opakowań 108
5.5. Wpływ uszkodzeń opakowania na zachowanie mikroorganizmów 113
5.6. Czynniki determinujące przenikanie drobnoustrojów w środowisku płynnym i gazowym 117
5.7. Określenie minimalnych pęknięć dla przenikania drobnoustrojów przez opakowanie 120
5.8. Interakcje mikroorganizmów z opakowaniami 122
5.9. Przewidywanie trwałości materiałów do opakowań 126
Bibliografia 127

6. Powstawanie korozji na metalowych opakowaniach do żywności 133
6.1. Wprowadzenie 134
6.1.1. Przebieg korozji 135
6.1.2. Warunki termodynamiczne zachodzenia spontanicznego procesu korozji 136
6.1.3. Aspekty kinetyczne procesu korozji: zjawisko polaryzacji 139
6.2. Opakowania metalowe 140
6.2.1. Korozja wewnętrzna opakowań metalowych 142
6.3. Blacha biała 143
6.3.1. Cyna jako anoda w parze cyna-żelazo 145
6.3.2. Żelazo jako anoda w parze cyna-żelazo 149
6.3.3. Aspekty morfologiczne korozji wewnętrznej puszek ze zwykłej blachy białej 150
6.3.4. Aspekty morfologiczne korozji puszek o lakierowanych korpusach i zamknięciach 151
6.3.5. Czynniki wpływające na korozję blachy białej 151
6.3.6. Zjawisko siarkowania 159
6.3.7. Inhibitory korozji 161
6.4. Wykorzystanie stali bezcynowej w przemyśle produkującym opakowania do żywności puszkowanej 162
6.4.1. Opakowania z aluminium 162
Bibliografia 164
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

Kontakt

CAFE KSIĘGARNIA TAJNE KOMPLETY
Przejście Garncarskie 2
Wrocław 50-107
(71) 714-23-80 pn-sb: 11.00-20.00 nd: 12.00-18.00
tajnekomplety@fundacja-karpowicz.org