Dodano produkt do koszyka

Anonimowość jako granica poznania w fenomenologii Edmunda Husserla

ebook

Anonimowość jako granica poznania w fenomenologii Edmunda Husserla

Piotr Łaciak

Wydawca: Uniwersytet Śląski

Cena: 39.90 zł 36.00 brutto

Format:
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł brutto
Opis produktu
Rozprawa prezentuje filozofię Edmunda Husserla w świetle trzech tez, które zostały tak wyrażone, aby zaakcentować centralne miejsce problematyki anonimowości w fenomenologii transcendentalnej. Pierwszą tezę można sformułować następująco: człowiek jest Ja transcendentalnym, ale w naturalnym nastawieniu transcendentalny charakter subiektywności pozostaje anonimowy, to znaczy niepoddany refleksji, zakryty. Druga teza wyraża myśl, że anonimowość tę można przezwyciężyć, przeprowadzając redukcję fenomenologiczną. Trzecia teza głosi, że odsłonięta dzięki redukcji fenomenologicznej świadomość transcendentalna nie jest czymś ostatecznym, lecz sama konstytuuje się w absolutnej subiektywności, a absolutna subiektywność nie poddaje się refleksji i pozostaje również anonimowa, przy czym anonimowość absolutnej subiektywności nigdy nie może być przezwyciężona. Zaprezentowanie fenomenologii z punktu widzenia problematyki anonimowości daje rezultaty w postaci następujących rozstrzygnięć. Po pierwsze, kryzys jest rozumiany jako trwanie życia transcendentalnego w anonimowości. Po drugie, redukcja fenomenologiczna oznacza odsłonięcie tezy naturalnego nastawienia jako przeżycia konstytuującego byt świata. Po trzecie, świadomość refleksyjnie zobiektywizowana nie jest absolutną subiektywnością, jako że absolutna subiektywność stanowi świadomość anonimowo funkcjonującą. Po czwarte, anonimowość absolutnej subiektywności nie pozostaje w sprzeczności z fenomenologiczną zasadą wszelkich zasad, ponieważ apodyktyczna oczywistość „Ja jestem” okazuje się anonimową oczywistością. Rozprawa stanowi pierwszą w literaturze przedmiotu monografię poświęconą problematyce anonimowości w Husserlowskiej filozofii i jest adresowana nie tylko do filozofów specjalizujących się w zakresie fenomenologii, lecz także do tych czytelników, którym nie jest obca problematyka granic poznania, wewnętrznej struktury podmiotowości, źródeł kryzysu europejskiego człowieczeństwa i możliwości jego przezwyciężenia.

Tytuł
Anonimowość jako granica poznania w fenomenologii Edmunda Husserla
Autor
Piotr Łaciak
Język
polski
Wydawnictwo
Uniwersytet Śląski
ISBN
978-83-8012-494-3
Seria
Prace Naukowe UŚ; Filozofia
Rok wydania
2012 Katowice
Wydanie
1
Liczba stron
338
Format
pdf
Spis treści
Treść Wstęp / 7 Rozdział pierwszy Anonimowość transcendentalnej konstytucji świata w nastawieniu naturalnym Nastawienie naturalne jako anonimowy modus życia transcendentalnego / 19 Kryzys jako trwanie transcendentalnej subiektywności w anonimowości / 28 Rozdział drugi Fenomenologia jako przezwyciężenie przesądów nastawienia naturalnego Anonimowość transcendentalnej subiektywności a koncepcja filozofii jako ścisłej nauki / 41 Zasada wszelkich zasad jako zasada oczywistości / 46 Fenomenologiczne nastawienie jako przeciwne naturze ukierunkowanie / 55 Konstytucja w przedtranscendentalnej i transcendentalnej fenomenologii / 60 Rozdział trzeci Drogi do redukcji transcendentalno-fenomenologicznej Krytyka doświadczenia świata jako motywacja redukcji / 73 Droga kartezjańska / 79 Droga kantowska / 84 Kartezjańska i kantowska droga do redukcji jako wyraz dwóch motywów fenomenologii / 91 Droga przez intencjonalną psychologię / 103 Rozdział czwarty Redukcja transcendentalno-fenomenologiczna jako zniesienie anonimowości transcendentalnej konstytucji świata Redukcja i epoché / 125 Redukcja transcendentalno-fenomenologiczna jako moment refleksji / 131 Epoché jako odsłonięcie tezy naturalnego nastawienia / 135 Teza naturalnego nastawienia jako konstytuujące dokonanie świadomości / 142 Redukcja jako odsłonięcie konstytutywnego charakteru tezy w interpretacji komentatorów / 158 Rozdział piąty Redukcja ejdetyczna jako redukcja do eidos ego i jej granice Redukcja ejdetyczna jako wyłączenie indywidualnego istnienia / 167 Nastawienie naturalno-faktyczne i nastawienie naturalno-ejdetyczne, nastawienie transcendentalno-faktyczne i nastawienie transcendentalno-ejdetyczne / 178 Absolutny i przypadkowy fakt / 188 Ontologia (ejdetyka czystej świadomości) i metafizyka / 199 Rozdział szósty Fenomenologia genetyczna a problem ostatecznego źródła Od fenomenologii statycznej do fenomenologii genetycznej / 207 Czas jako uniwersalna forma egologicznej genezy / 214 Forma i treść genezy / 224 Fenomenologia genetyczna jako odsłanianie historii transcendentalnego ego / 230 Asocjacja jako uniwersalna zasada pasywnej genezy / 235 Przed-Ja jako ostateczne źródło genezy / 242 Intersubiektywność i geneza / 248 Pra-Ja jako ostateczne źródło obowiązywania / 259 Rozdział siódmy Anonimowość jako istotowy rys absolutnej subiektywności Absolutna subiektywność jako świadomość konstytuująca czas / 267 Refleksyjny i nierefleksyjny model samoświadomości a problem świadomości absolutnej świadomości w fenomenologii nieegologicznej / 273 Egologiczny zwrot w fenomenologii a problem apodyktyczności i nieadekwatności absolutnej subiektywności / 283 Zakończenie / 307 Bibliografia / 313 Indeks osobowy / 323 Zusammenfassung / 327 Résumé / 329
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

Kontakt

CAFE KSIĘGARNIA TAJNE KOMPLETY
Przejście Garncarskie 2
Wrocław 50-107
(71) 714-23-80 pn-sb: 11.00-20.00 nd: 12.00-18.00
tajnekomplety@fundacja-karpowicz.org