Dodano produkt do koszyka

Anatomia zwierząt, t. 1

ebook

Anatomia zwierząt, t. 1

Kazimierz Krysiak, Henryk Kobryń, Franciszek Kobryńczuk

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena: 94.00 zł 85.00 brutto

Format:
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł brutto
Opis produktu
Autorzy uwzględnili współczesny stan wiedzy, aktualne wymagania programowe, a także zastosowali nowe naukowe mianownictwo anatomiczne, histologiczne i embriologiczne, zgodne z Nomina Anatomica Veterinaria, Nomina Histologica oraz Nomina Embryologica Veterinaria. Tom 1 to nauka o kościach, osteologia; połączeniach kości,arthrologia imięśniach, myologia.

Na szczególną uwagę zasługują czytelne, dobrze dobrane i odpowiednio opisane ryciny oraz skorowidze nazw polskich i łacińskich, zamieszczone na końcu książki.

Tytuł
Anatomia zwierząt, t. 1
Autorzy
Kazimierz Krysiak, Henryk Kobryń, Franciszek Kobryńczuk
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN
978-83-01-13451-8
Rok wydania
2012 Warszawa
Wydanie
5
Liczba stron
516
Format
pdf
Spis treści
PRZEDMOWA 11 WSTĘP 13 WYKAZ SKRÓTÓW 17 CZĘŚĆ I. OKOLICE CIAŁA, PARTES ET REGIONES CORPORIS 19 Okolice głowy, regiones capitis 19 Okolice szyi, regiones colli 21 Tułów, truncus 23 Okolice grzbietu, regiones dorsi 23 Okolice klatki piersiowej, regiones pectoris (thoracis) 23 Okolice brzucha, regiones abdominis 23 Okolice miednicy, regiones pelvis 24 Okolice kończyny piersiowej, regiones membri thoracici 24 Okolice kończyny miednicznej, regiones membri pelvini 25 Zasady orientacji przestrzennej w obrębie ciała zwierzęcego 25 NAUKA O KOŚCIACH, OSTEOLOGIA (UKŁAD KOSTNY, SYSTEMA SKELETALE) 29 OSTEOLOGIA OGÓLNA 29 Tkanka kostna, textus osseus 30 Okostna, periosteum 35 Klasyfikacja morfologiczna kości 36 Klasyfikacja rozwojowa kości 37 OSTEOLOGIA SZCZEGÓŁOWA 39 Kościec osiowy, skeleton axiale 39 Kręgosłup, columna vertebralis 39 Rozwój kręgosłupa 39 Ogólny plan budowy kręgów 43 Kręgi szyjne, vertebrae cervicales 47 Kręgi piersiowe, vertebrae thoracicae 54 Kręgi lędźwiowe, vertebrae lumbales 55 Kręgi krzyżowe, vertebrae sacrales 57 Kręgi ogonowe, vertebrae caudales ( vertebrae coccygeae) 57 Cechy gatunkowe kręgosłupa 59 Mięsożerne 59 Świnia 61 Przeżuwacze 63 Koń 65 Szkielet klatki piersiowej, skeleton thoracis 67 Żebra, costae 68 Cechy gatunkowe żeber 70 Mięsożerne 70 Świnia 70 Przeżuwacze 70 Koń 71 Mostek, sternum 71 Cechy gatunkowe mostka 74 Mięsożerne 74 Świnia 74 Przeżuwacze 75 Koń 75 Czaszka, cranium 75 Mózgowioczaszka (mózgoczaszka), neurocranium 76 Rozwój mózgowioczaszki 78 Trzewioczaszka, splanchnocranium (viscerocranium) 80 Rozwój trzewioczaszki 80 Kości mózgowioczaszki (mózgoczaszki), neurocranium 83 Kość potyliczna, os occipitale 83 Kość międzyciemieniowa, os interparietale 86 Kość klinowa, os sphenoidale 87 Kość skrzydłowa, os pterygoideum 89 Kość skroniowa, os temporale 89 Kość ciemieniowa, os parietale 95 Kość czołowa, os frontale 96 Kość sitowa, os ethmoidale 99 Lemiesz, vomer 101 Kości trzewioczaszki, splanchnocranium 102 Kość nosowa, os nasale 102 Kość łzowa, os lacrimale 102 Szczęka, maxilla 103 Kość małżowiny nosowej dobrzusznej (małżowina nosowa dobrzuszna), os conchae nasalis ventralis (concha nasalis ventralis) 110 Kość siekaczowa, os incisivum 110 Kość przegrody nosowej, os rostrale 111 Kość podniebienna, os palatinum 111 Kość jarzmowa, os zygomaticum 112 Żuchwa, mandibula 113 Aparat gnykowy (k. gnykowa), apparatus hyoideus (os hyoideum) 117 Czaszka jako całość 119 Jamy czaszki 125 Jama czaszkowa, cavum cranii 125 Jama nosowa, cavum nasi 128 Zatoki przynosowe, sinus paranasales 129 Cechy gatunkowe czaszki 131 Mięsożerne 131 Żuchwa 133 Aparat gnykowy (k. gnykowa) 133 Jama czaszkowa mięsożernych 133 Jama nosowa 134 Zatoki przynosowe 134 Świnia 134 Żuchwa 139 Aparat gnykowy (k. gnykowa) 140 Jama czaszkowa 140 Jama nosowa 140 Zatoki przynosowe 140 Przeżuwacze 141 Żuchwa 146 Aparat gnykowy (k. gnykowa) 148 Jama czaszkowa 149 Jama nosowa 149 Zatoki przynosowe 150 Koń 150 Żuchwa 152 Aparat gnykowy (k. gnykowa) 152 Jama czaszkowa 152 Jama nosowa 153 Zatoki przynosowe 154 Kościec kończyn, skeleton appendiculare 154 Kości kończyny piersiowej, ossa membri thoracici 162 Obręcz kończyny piersiowej, cingulum membri thoracici 162 Łopatka, scapula 164 Kościec ramienia, skeleton brachii 166 Kościec przedramienia, skeleton antebrachii 169 Kościec ręki, skeleton manus 172 Cechy gatunkowe kości kończyny piersiowej 174 Mięsożerne 174 Świnia 176 Przeżuwacze 176 Koń 178 Kości kończyny miednicznej, ossa membri pelvini 186 Obręcz kończyny miednicznej, cingulum membri pelvini 186 Kość miedniczna, os coxae 187 Kościec uda, skeleton femoris 194 Kościec goleni (podudzia), skeleton cruris 197 Kościec stopy, skeleton pedis 202 Cechy gatunkowe kości kończyny miednicznej 203 Mięsożerne 203 Świnia 205 Przeżuwacze 206 Koń 209 NAUKA O POŁĄCZENIACH KOŚCI, ARTHROLOGIA 215 ARTROLOGIA OGÓLNA 215 Połączenia włókniste, articulationes fibrosae 215 Połączenia chrząstkowe, articulationes cartilagineae 216 Połączenia maziowe (stawy), articulationes synoviales 216 Klasyfikacja stawów 220 Stawy jednoosiowe 220 Stawy dwuosiowe 220 Stawy wieloosiowe 221 ARTROLOGIA SZCZEGÓŁOWA 222 Połączenia kręgosłupa, articulationes columnae vertebralis 222 Staw szczytowo-potyliczny, articulatio atlanto-occipitalis 222 Staw szczytowo-obrotowy, articulatio atlantoaxialis 223 Połączenia kręgów między sobą 224 Połączenia między trzonami kręgów 224 Połączenia między łukami kręgów 225 Więzadła kręgosłupa 225 Połączenia klatki piersiowej, articulationes thoracis 229 Stawy żebrowo-kręgowe, articulationes costovertebrales 229 Stawy żebrowo-chrząstkowe, articulationes costochondrales 231 Stawy mostkowo-żebrowe, articulationes sternocostales 231 Połączenia między sąsiadującymi kośćmi żebrowymi i chrząstkami żebrowymi 232 Połączenia mostka 232 Mechanika i ruchy klatki piersiowej 232 Połączenia czaszki, articulationes cranii 233 Połączenia włókniste i chrząstkowe 233 Połączenia maziowe, czyli stawy 236 Połączenia kości gnykowej 237 Połączenia kończyny piersiowej, articulationes membri thoracici 238 Staw ramienny, articulatio humeri 238 Staw łokciowy, articulatio cubiti 239 Stawy promieniowo-łokciowe, articulationes radioulnares 239 Stawy ręki, articulationes manus 240 Staw nadgarstka, articulatio carpi 240 Stawy międzyśródręczne, articulationes intermetacarpeae 244 Stawy śródręczno-członowe, articulationes metacarpophalangeae 244 Stawy międzyczłonowe palców ręki bliższe, articulationes interphalangeae proximales manus 247 Stawy międzyczłonowe palców ręki dalsze, articulationes interphalangeae distales manus 248 Połączenia raciczek 251 Połączenia kończyny miednicznej, articulationes membri pelvini 252 Staw krzyżowo-biodrowy, articulatio sacroiliaca 252 Spojenie miedniczne, symphysis pelvina 2514 Więzadło krzyżowo-guzowe (szerokie), ligamentum sacrotuberale (latum) 254 Błona zasłonowa, membrana obturatoria 255 Staw biodrowy, articulatio coxae 255 Staw kolanowy, articulatio genus 257 Staw udowo-piszczelowy, articulatio femorotibialis 257 Staw udowo-rzepkowy, articulatio femoropatellaris 259 Połączenia kości podudzia, articulationes cruris 261 Stawy stopy, articulationes pedis 262 Staw stępu, articulatio tarsi 262 Staw stępowo-podudziowy, articulatio tarsocruralis 265 Staw skokowo-piętowo-ośrodkowy (skokowo-piętowo-łódkowy), articulatio talocalcaneocentralis (talocalcaneonavicularis) 265 Staw ośrodkowo-dalszy (klinowo-łódkowy), articulatio centrodistalis (cuneonavicularis) 266 Stawy stępowo-śródstopowe, articulationes tarsometatarseae 267 Stawy międzyśródstopowe, articulationes intermetatarseae 268 Stawy śródstopowo-członowe, articulationes metatarsophalangeae 268 Stawy międzyczłonowe palców stopy bliższe, articulationes interphalangeae proximales pedis 268 Stawy międzyczłonowe palców stopy dalsze, articulationes interphalangeae distales pedis 268 NAUKA O MIĘŚNIACH, MYOLOGIA 273 WSTĘP 273 MIOLOGIA OGÓLNA 275 Rozwój i budowa mięśni 275 Budowa tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej 276 Unerwienie mięśni 278 Unaczynienie mięśni 279 Mięsień jako narząd 279 Narządy pomocnicze mięśni 284 MIOLOGIA SZCZEGÓŁOWA 288 Mięśnie skórne, musculi cutanei 288 Powięzie i mięśnie skórne głowy oraz szyi 290 Powięzie i mięśnie skórne grzbietu, klatki piersiowej i brzucha 292 Mięśnie głowy, musculi capitis 294 Rozwój mięśni głowy 294 Rozwój mięśni skrzelopochodnych 295 Mięśnie wyrazowe twarzy 296 Mięśnie warg, policzków i nosa 296 Mięśnie zewnątrzoczodołowe 300 Mięśnie żuciowe 300 Mięśnie podpotyliczne 302 Cechy gatunkowe mięśni twarzy i mięśni żuciowych 303 Mięsożerne 303 Świnia 306 Przeżuwacze 308 Koń 311 Mięśnie szyi, tułowia i ogona, musculi colli, trunci et caudae 317 Rozwój umięśnienia tułowia 317 Mięśnie szyi, musculi colli 318 Cechy gatunkowe mięśni szyi 326 Mięsożerne 326 Świnia 326 Przeżuwacze 326 Koń 328 Mięśnie grzbietu, musculi dorsi 330 Cechy gatunkowe mięśni grzbietu 338 Mięsożerne 338 Świnia 339 Przeżuwacze 340 Koń 342 Mięśnie klatki piersiowej, musculi thoracis 347 Cechy gatunkowe mięśni klatki piersiowej 358 Mięsożerne 358 358 Świnia 358 Przeżuwacze 359 Koń 360 Mięśnie brzucha, musculi abdominis 361 Cechy gatunkowe mięśni brzucha 366 Mięsożerne 366 366 Świnia 366 Przeżuwacze 367 Koń 367 Mięśnie ogona, musculi caudae (coccygis) 367 Mięśnie kończyn, musculi membrorum 370 Powięzie i mięśnie kończyny piersiowej, fasciae et musculi membri thoracici 371 Powięzie kończyny piersiowej 371 Mięśnie kończyny piersiowej 371 Mięśnie stawu ramiennego 371 Mięśnie stawu łokciowego 374 Mięśnie stawów promieniowo-łokciowych 377 Mięśnie stawu nadgarstka 378 Mięśnie stawów palców ręki 381 Cechy gatunkowe mięśni kończyny piersiowej 386 Mięsożerne 386 Świnia 392 Przeżuwacze 396 Koń 401 Powięzie i mięśnie kończyny miednicznej, fasciae et musculi membri pelvini 411 Powięzie kończyny miednicznej 411 Mięśnie kończyny miednicznej 414 Mięśnie stawu biodrowego 416 Mięśnie stawu kolanowego 424 Mięśnie stawu stępu 425 Mięśnie stawów palców stopy 429 Cechy gatunkowe mięśni kończyny miednicznej 431 Mięsożerne 431 Świnia 437 Przeżuwacze 441 Koń 448 Układ ustaleniowy 461 Układ ustaleniowy kończyny piersiowej 463 Układ ustaleniowy kończyny miednicznej 465 LITERATURA 467 SKOROWIDZ  NAZW  POLSKICH 470 SKOROWIDZ  NAZW  ŁACIŃSKICH 495
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

Kontakt

CAFE KSIĘGARNIA TAJNE KOMPLETY
Przejście Garncarskie 2
Wrocław 50-107
(71) 714-23-80 pn-sb: 11.00-20.00 nd: 12.00-18.00
tajnekomplety@fundacja-karpowicz.org