Dodano produkt do koszyka

BESTSELLER

Aleksytymia i dysocjacja jako podstawowe czynniki zjawisk potraumatycznych

ebook

Aleksytymia i dysocjacja jako podstawowe czynniki zjawisk potraumatycznych

Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała

Wydawca: Scholar

Cena: 37.00 zł 29.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 29.00 zł

Format:
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł brutto
Opis produktu
Autorka stara się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:
– Czy lękowe style więzi są koniecznym i wystarczającym predyktorem rozwoju „emocjonalnej ślepoty” i dysocjacji?
– W jakich warunkach bezpieczne przywiązanie stanowi fundament adaptacyjnego radzenia sobie z konsekwencjami traumy, a w jakich nie chroni już wystarczająco efektywnie?
– Czy dezintegracja psychiczna, będąca skutkiem skłonności do patologicznej dysocjacji, sprzyja zaburzeniom afektywnym, analizowanym w książce na przykładzie uzależnienia od alkoholu?
– Jak to się dzieje, że powiązane ze sobą aleksytymia i dysocjacja, pełniąc rolę nieadaptacyjnych mechanizmów radzenia sobie z emocjami negatywnymi – głównie lękiem i złością – utrudniają radzenie sobie z przeciwnościami opartymi na refleksji i samokontroli oraz wręcz blokują dojrzałe relacje z innymi?

Książka ta przeznaczona jest dla przedstawicieli psychologii klinicznej, neurokognitywistyki, psychologii poznawczej i psychologii rozwoju człowieka, psychoterapeutów, psychotraumatologów, terapeutów uzależnień. Publikacja adresowana jest także do osób zainteresowanych wpływem stylów więzi na rozwój emocjonalny człowieka, również w kontekście tworzenia bliskich relacji w dorosłości – w tym związków romantycznych.
Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała – psycholog, dr nauk humanistycznych, pracuje na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Autorka artykułów i książek naukowych z zakresu uwarunkowań rozwoju psychicznej reprezentacji emocji w normie i patologii (aleksytymii) oraz zaburzeń po stresie traumatycznym. Realizuje projekty badawcze w obszarze wpływu traum na rozwój PTSD i innych zaburzeń związanych z konsekwencjami traum złożonych. Kieruje autorskimi studiami podyplomowymi na Uniwersytecie SWPS: Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej oraz Psychotraumatologia. Od kilkunastu lat nieprzerwanie zajmuje się praktyką kliniczną, specjalizując się w psychoterapii osób, które doświadczyły traum złożonych. Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i European Society for Traumatic Stress Studies.

Tytuł
Aleksytymia i dysocjacja jako podstawowe czynniki zjawisk potraumatycznych
Autor
Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała
Język
polski
Wydawnictwo
Scholar
ISBN
978-83-7383-883-3
Rok wydania
2017 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
274
Format
pdf
Spis treści
Spis treści
Podziękowania 9
Wstęp 11
Rozdział I
Trauma – Definicja i kryteria diagnostyczne 19
1.1. Trauma – konfrontacja z zagrożeniem życia 19
1.2. Krytyczne wydarzenia życiowe a doświadczenia traumatyczne 23
1.3. Krytyczne wydarzenia życiowe – ujęcie w kategoriach urazu 27
1.4. Zaburzenia po stresie traumatycznym 31
1.4.1. Kryteria diagnostyczne PTSD według DSM-IV-TR
i DSM-5 32
1.4.2. Kryteria diagnostyczne PTSD u dzieci młodszych
niż 6-letnie 38
1.5. Charakterystyka osiowych objawów
zaburzeń pourazowych 40
1.5.1. Nadmierne pobudzenie (arousal) 40
1.5.2. Ponowne przeżywanie (intrusive re-experiencing) 41
1.5.3. Unikanie (avoidance) 44
1.5.4. Zmiany w procesach poznawczych i nastroju 45
Rozdział II
Neuropsychiczna reprezentacja doświadczeń traumatycznych 52
2.1. Wprowadzenie 52
2.2. Neurofizjologiczne i neuroanatomiczne poziomy
kodowania traumy 53
2.3. Koncepcja psychicznej reprezentacji emocji 63
2.4. Tworzenie psychicznej reprezentacji doświadczeń
traumatycznych 72
Rozdział III
Aleksytymia i dysocjacja w kontekście traumatycznego rozwoju 82
3.1. Wprowadzenie 82
3.2. Aleksytymia – współczesne ujęcie 85
3.3. Style więzi a aleksytymia 86
3.4. Aleksytymia a percepcja emocji 90
3.5. Neuronalne korelaty aleksytymii 97
3.6. Dysocjacja – ramy pojęciowe 102
3.7. Style więzi – trauma a skłonność do dysocjacji 106
3.8. Neurobiologiczne korelaty dysocjacji 111
3.8.1. Style więzi i wczesnodziecięca trauma jako źródło
skłonności do patologicznej dysocjacji –
poziom neurobiologiczny 112
3.9. Aleksytymia i dysocjacja a deficyty mentalizacji 116
Rozdział IV
Style więzi i trauma, dysocjacja i aleksytymia a zaburzenia regulacji afektu 120
4.1. Wprowadzenie 120
4.2. Uczestnicy badania i procedura 128
4.2.1. Uczestnicy badania 128
4.2.2. Narzędzia badawcze 129
4.2.2.1. Ankieta 129
4.2.2.2. Kwestionariusz stylów przywiązaniowych 129
4.2.2.3. Traumatic Experiences Checklist (TEC) 130
4.2.2.4. Toronto Alexithymia Scale – 20 130
4.2.2.5. Curious Experiences Survey (CES) 131
4.2.2.6. Michigan Alcoholism Screening Test (MAST) 131
4.3. Wstępna analiza uzyskanych rezultatów 132
4.3.1. Statystyki opisowe – rodzaj stylów więzi, natężenie
doświadczeń traumatycznych, poziom aleksytymii i dysocjacji
w badanych grupach 132
4.3.2. Style więzi w badanych grupach 135
4.3.3. Trauma w badanych grupach 135
4.3.4. Nasilenie dysocjacji i aleksytymii w badanych grupach 137
4.4. Style więzi – trauma a uzależnienie od alkoholu 142
4.5. Podsumowanie 150
Rozdział V
Style więzi – trauma – aleksytymia a skłonność do uzależnień w świetle badań własnych 152
5.1. Style więzi–trauma a aleksytymia 152
5.2. Trauma–aleksytymia a uzależnienie od alkoholu 170
5.3. Styl więzi–trauma–aleksytymia a uzależnienie 176
5.4. Podsumowanie 184
Rozdział VI
Style więzi – trauma – dysocjacja a skłonność do uzależnień w świetle badań własnych
188
6.1. Styl więzi–trauma–dysocjacja – analiza związku
w przeprowadzonych badaniach 188
6.2. Trauma–dysocjacja–uzależnienie od alkoholu 194
6.3. Style więzi–trauma–dysocjacja–uzależnienie 198
6.4. Podsumowanie 206
Rozdział VII 208
Style więzi – trauma – aleksytymia – dysocjacja a uzależnienie od alkoholu – weryfikacja modelu teoretycznego
7.1. Aleksytymia–dysocjacja a uzależnienie od alkoholu 208
7.2. Style więzi–dysocjacja–aleksytymia a uzależnienie 211
7.3. Trauma–aleksytymia–dysocjacja a uzależnienie 216
7.4. Weryfikacja modelu relacji style więzi–trauma–aleksytymia–
dysocjacja a uzależnienie od alkoholu 220
7.5. Dyskusja uzyskanych rezultatów 226
Rozdział VIII
Zakończenie 229
8.1. Od pozabezpiecznych więzi do chronicznych stanów
potraumatycznych 229
8.2. Aleksytymia i dysocjacja a zaburzenia pourazowe 233
8.3. Poszukiwanie bezpieczeństwa – terapia PTSD i nadużywania
substancji psychoaktywnych 236
8.4. Uwagi końcowe 239
Bibliografia 241
Indeks nazwisk 260
Spis rycin i tabel 268
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

Kontakt

CAFE KSIĘGARNIA TAJNE KOMPLETY
Przejście Garncarskie 2
Wrocław 50-107
(71) 714-23-80 pn-sb: 11.00-20.00 nd: 12.00-18.00
tajnekomplety@fundacja-karpowicz.org