Dodano produkt do koszyka

Akty notarialne. Komentarz

ebook

Akty notarialne. Komentarz

Aleksander Oleszko

Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA

Cena: 170.00 zł 153.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 153.00 zł

Format:
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł brutto
Opis produktu
Prezentowana publikacja to szczegółowe omówienie art. 91-95 Prawa o notariacie, dotyczących aktów notarialnych. Wśród wszystkich czynności notarialnych akty notarialne pełnią najdonioślejszą funkcję, zapewniając pewność obrotu prawnego nieruchomościami. Akty notarialne mają ponadto szczególną moc dowodową, co wzmacnia bezpieczeństwo obrotu prawnego.

W komentarzu przedstawione zostały m.in. cele i funkcje aktu notarialnego, jego rodzaje, skutki obrotu nieformalnego, zagadnienia związane z doręczeniem wypisu aktu notarialnego w obrocie zagranicznym. Wiele miejsca Autor poświęcił strukturze aktu notarialnego. Omówione zostały wszystkie jego elementy, np. data sporządzenia aktu, oznaczenie uczestników aktu, dane osobowe notariusza i jego kancelarii.

Tytuł
Akty notarialne. Komentarz
Autor
Aleksander Oleszko
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-8037-9
Rok wydania
2015
Liczba stron
720
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 17


Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r.
Prawo o notariacie
(tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 164 ze zm.) (wyciąg)


DZIAŁ II. CZYNNOŚCI NOTARIALNE | str. 21

ROZDZIAŁ 3. Akty notarialne | str. 21

Artykuł 91 | str. 21

Literatura podstawowa | str. 21

1. Pojęcie oraz nazwa "akt notarialny" | str. 25

2. Cele i funkcje formy aktu notarialnego | str. 28

3. Forma aktu notarialnego a akt notarialny | str. 52

4. Rodzaje (kategorie) aktów notarialnych | str. 72

5. Wyłączność kompetencyjna sporządzania aktów notarialnych | str. 74

6. Moc urzędowa aktów notarialnych w świetle przepisów intertemporalnych | str. 82

7. Akty notarialne sporządzone pod okupacją niemiecką | str. 96

8. Akt notarialny jako dokument urzędowy | str. 102

8.1. Notariusz jako wystawca aktu notarialnego | str. 102

8.2. Moc dowodowa aktu notarialnego | str. 108

8.3. Obalenie domniemań bez ograniczeń dowodowych | str. 117

8.4. Ograniczenia dowodowe | str. 137

8.4.1. Kognicja sądu wieczystoksięgowego | str. 137

8.4.2. Ograniczenia dowodowe przewidziane w art. 246 i 247 k.p.c | str. 140

8.5. Wadliwie sporządzony akt notarialny | str. 148

9. Zawiadomienie adresata czynności prawnej zawartej w akcie notarialnym | str. 160

10. Akt notarialny a załącznik do aktu notarialnego | str. 166

11. Zastąpienie formy aktu notarialnego | str. 169

12. Skutki obrotu nieformalnego | str. 180

13. Doręczenie wypisu aktu notarialnego w obrocie zagranicznym | str. 187

14. Akty notarialne jako wartość historyczno -badawcza | str. 193

15. Elektroniczny akt notarialny - wnioski de lege ferenda | str. 194

Literatura podstawowa | str. 194

Artykuł 92 | str. 198

Literatura podstawowa | str. 200

1. Struktura aktu notarialnego | str. 206

2. Części składowe (elementy formalne) aktu notarialnego | str. 225

2.1. Data sporządzenia aktu | str. 228

2.2. Miejsce sporządzenia aktu | str. 231

2.3. Dane osobowe notariusza oraz siedziba jego kancelarii | str. 234

2.4. Uczestnicy aktu notarialnego | str. 238

2.4.1. Oznaczenie osób fizycznych | str. 238

2.4.2. Oznaczenie osób prawnych | str. 247

2.4.3. Oznaczenie ułomnych osób prawnych | str. 250

2.4.4. Oznaczenie osób działających w imieniu osób prawnych oraz ułomnych osób prawnych | str. 253

2.4.5. Zasady reprezentacji wybranych podmiotów i sposoby oznaczenia osób działających jako piastun organu oraz jego pełnomocnik | str. 259

2.4.5.1. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa | str. 299

2.4.5.2. Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych | str. 306

2.4.6. Oznaczenie innych osób obecnych przy sporządzeniu aktu | str. 310

2.5. Stwierdzenie w akcie oświadczeń stron z powołaniem się na okazane dokumenty | str. 311

2.6. Stwierdzenie faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu | str. 341

2.7. Stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany | str. 349

2.8. Podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzeniu aktu | str. 350

2.9. Podpis notariusza | str. 361

3. Brak umiejętności lub możliwości złożenia podpisu przez osobę biorącą udział w akcie | str. 366

4. Forma aktu notarialnego a zamieszczenie w akcie treści istotnych dla czynności prawnych | str. 369

5. Pojęcie, znaczenie oraz zakres obrotu prawnego z udziałem notariusza | str. 393

Literatura podstawowa | str. 393

5.1. Przedmioty obrotu cywilnoprawnego wymagające zachowania formy aktu notarialnego | str. 395

5.2. Tytuły prawne legitymizujące uprawnienie do nieruchomości | str. 402

Literatura podstawowa | str. 402

5.3. Sposoby oznaczenia nieruchomości | str. 415

5.3.1. Oznaczenie nieruchomości oraz działki (parceli) | str. 415

5.3.2. Oznaczenie i charakter wpisów według wymogów katastralnych (ewidencyjnych) | str. 427

5.3.3. Oznaczenie nieruchomości według ich rodzajów oraz sposobu korzystania | str. 439

5.3.4. Wieczystoksięgowe oznaczenie nieruchomości | str. 451

5.4. Obrót częścią nieruchomości a jej odłączenie lub przyłączenie do księgi wieczystej | str. 476

Literatura podstawowa | str. 476

5.5. Podział nieruchomości w celu zniesienia współwłasności | str. 495

Literatura podstawowa | str. 495

5.6. Obrót nieruchomością (częścią nieruchomości) obciążoną oraz ustanowienie obciążenia na nabytej nieruchomości | str. 518

Literatura podstawowa | str. 518

5.7. Obrót masą majątkową | str. 535

5.7.1. Pojęcie masy majątkowej (majątku) w obrocie | str. 535

5.7.2. Obrót przedsiębiorstwem | str. 539

5.7.3. Obrót gospodarstwem rolnym | str. 546

5.7.4. Zbycie spadku | str. 557

Literatura podstawowa | str. 557

5.7.4.1. Zasada swobody oświadczenia woli w prawie spadkowym | str. 557

5.7.4.2. Umowy zbycia spadku | str. 561

5.7.5. Rozporządzenie majątkiem po ustaniu wspólności ustawowej małżonków | str. 585

6. Notariat oraz księgi wieczyste gwarantem bezpieczeństwa prawnego | str. 591

Literatura podstawowa | str. 591

6.1. Pozanotarialne obowiązki notariusza | str. 592

6.2. Zasada legalizmu w postępowaniu notarialnym oraz wieczystoksięgowym | str. 601

6.3. Obowiązek notariusza zapoznania się z treścią księgi wieczystej a kognicja sądu wieczystoksięgowego | str. 630

6.4. Wpis konstytutywny jako element wzmacniający obrót nieruchomościami | str. 639

6.5. Sporządzenie aktu notarialnego a data złożenia wniosku zamieszczonego w akcie | str. 641

6.6. Kolejność rozpoznania wniosków o wpis w księdze wieczystej | str. 644

6.7. Instytucja mocy wstecznej wpisu w księdze wieczystej | str. 646

Artykuł 93 | str. 648

Artykuł 94 | str. 649

Literatura podstawowa | str. 650

1. Doniosłość oraz znaczenie prawne odczytania aktu notarialnego | str. 651

2. Obowiązek odczytania aktu notarialnego | str. 659

3. Zasada unitas actus | str. 674

4. Odczytanie załączników do aktu notarialnego | str. 691

5. Niedopuszczalność wywabiania i wyskrobywania wyrazów oraz liter aktu notarialnego | str. 695

6. Sposób zamieszczania poprawek oraz skreślania wyrazów | str. 696

Artykuł 95 | str. 700

Skorowidz | str. 707
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

Kontakt

CAFE KSIĘGARNIA TAJNE KOMPLETY
Przejście Garncarskie 2
Wrocław 50-107
(71) 714-23-80 pn-sb: 11.00-20.00 nd: 12.00-18.00
tajnekomplety@fundacja-karpowicz.org