Dodano produkt do koszyka

Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą drugiej połowy XX i początków XXI wieku

ebook

Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą drugiej połowy XX i początków XXI wieku

Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Koszty dostawy:
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł brutto
Opis produktu
Niniejsza książka tematycznie wyrasta z podjętego kilka lat wcześniej projektu badawczego, którego rezultatem były wydane w 2010 r. trzy publikacje pt. Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku jako źródło do dziejów wychowania, poświęcone problemowi czasopiśmiennictwa jako źródła do historii edukacji i nawiązuje do niego.
Jest ona trzecią z monografii, w których zostały zamieszczone artykuły, przedstawiające możliwości czerpania wiedzy z różnorodnych wydawnictw ciągłych, ukazujących się w XIX, XX i początkach wieku XXI.
Wydawany tom należy traktować jako suplement poszerzający „listę” periodyków, których zawartość treściowa może służyć odkrywaniu edukacyjnej przeszłości.

Tytuł
Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą drugiej połowy XX i początków XXI wieku
Autorzy
Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN
978-83-7969-344-3
Rok wydania
2013 Łódź
Wydanie
1
Liczba stron
344
Spis treści
Wstęp 8

Część pierwsza. Projekty oświatowe i koncepcje pedagogiczne

Romuald Grzybowski – Propagandowe aspekty działalności czasopism pedagogicznych ukazujących się w latach PRL 14
Ryszard Ślęczka – O nowym ustroju szkolnictwa zawodowego w wybranych czasopismach pedagogicznych z lat 1945–1951 30
Elżbieta Gorloff – Idea wyższych szkół nauczycielskich na łamach czasopism pedagogicznych z lat 50. i 60. XX w. 40
Ewa Witkowska-Urban – Udział przedstawicieli pedagogiki i socjologii z Uniwersytetu Łódzkiego w dyskusji o rozwoju szkół wyższych w świetle artykułów „Życia Szkoły Wyższej” (1953–1973) 52
Renata Szczepanik – Koncepcje wychowania resocjalizującego na łamach „Gazety Penitencjarnej” (1967–1970) 64
Agnieszka Wałęga – Problemy współczesnej pedagogiki na łamach czasopisma „Kultura i Edukacja” 86

Część druga. Szkolnictwo w kontekście zmian społecznych

Małgorzata Stawiak-Ososińska – Obraz XIX-wiecznego polskiego szkolnictwa położniczego na łamach „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” z lat 1924–2010 102
Alicja Kicowska, Urszula Pulińska – Problemy szkolnictwa i oświaty na łamach prasy olsztyńskiej (1945–1947) 126
Małgorzata Pachowicz – O zmianach w systemie polskiej edukacji na łamach „Dziennika Polskiego” (z lat 1956–1961) 142
Maria Radziszewska – Publikowane listy czytelników miesięcznika „Szkoła i Dom” jako źródło do badania współdziałania szkoły z rodziną. Zarys problematyki 150
Andrzej Puliński – Problematyka szkolnictwa i oświaty na łamach kwartalnika „Białostocczyzna” 174

Część trzecia. Różne oblicza praktyki edukacyjnej

Irena Szewczyk-Kowalewska – „Powiedz tylko, że jestem…” Jana Dormana Eksperymentalny Teatr Dziecka 194
Michał Kowalewski – Oceny i ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej w teorii i praktyce – dyskurs dydaktyczno-metodyczny na łamach periodyku „Edukacja i Dialog” u schyłku XX w. 210
Wojciech Świtalski – Edukacyjna funkcja czasopism brydżowych 226
Aneta Rogalska-Marasińska – Międzykulturowy dialog z Innym na łamach miesięcznika „Kontynenty” jako forma samokształcenia i samodoskonalenia 236
Magdalena Malik – Zagadnienia kulturalno-oświatowe na łamach pisma Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych 254

Część czwarta. Wytyczne i wskazania w sprawie opieki nad dzieckiem

Andrzej Kołakowski – „Dzieci i Wychowawca” jako źródło do dziejów opieki nad dzieckiem 268
Nella Stolińska-Pobralska – Troska o podniesienie poziomu pracy wychowawczej w placówkach opiekuńczych na łamach czasopisma „Dom Dziecka” w latach 1954–1961 276

Część piąta. Młodzież wobec dylematów wyborów

Joanna Król – Bohaterowie i wrogowie młodzieży polskiej na łamach wiodących czasopism młodzieżowych okresu stalinowskiego Polski Ludowej 294
Justyna Gulczyńska – Pismo „Głos SKOS-ów” jako źródło do analizy działalności opozycyjnej młodzieży poznańskiej w latach 80. XX w. 310
Magdalena Sasin – Edukacja przez sztukę i do sztuki dzieci i młodzieży na podstawie przekazów łódzkich czasopism kulturalnych ostatniej dekady XX w. 322
Eleonora Sapia-Drewniak – Zjawisko sponsoringu młodych kobiet na łamach czasopism społeczno-politycznych 336
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

Kontakt

CAFE KSIĘGARNIA TAJNE KOMPLETY
Przejście Garncarskie 2
Wrocław 50-107
(71) 714-23-80 pn-sb: 11.00-20.00 nd: 12.00-18.00
tajnekomplety@fundacja-karpowicz.org